ΤΑΒΕΡΝΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
ΗΕ 388599
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/01/70
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

THE LION HIGHER COLLEGE OF ART & SCIENCE

S 7228

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of THE LION HIGHER COLLEGE OF ART & SCIENCE

PANAYIOTIS GOVERNORS BEACH LIMITED

HE 49595

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of PANAYIOTIS GOVERNORS BEACH LIMITED

ΤΑΒΕΡΝΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΗΕ 388599

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΤΑΒΕΡΝΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΑΒΕΡΝΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΗΕ 388599

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of ΤΑΒΕΡΝΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΑΒΕΡΝΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΗΕ 388599

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Secretary of ΤΑΒΕΡΝΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ROSTINO ROLLED STAFFED CHICKEN

EE 4473

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ROSTINO ROLLED STAFFED CHICKEN

3 K PETROL STATION

S 5699

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of 3 K PETROL STATION

FANTASIA BOMBONIERES

S 8197

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of FANTASIA BOMBONIERES

K. K.F. VIDEO PRODUCTION

S 8528

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of K. K.F. VIDEO PRODUCTION

TATRAFOOD TRADING & CO

S 8729

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of TATRAFOOD TRADING & CO

ORALI

EE 12914

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ORALI

CITY BULLS SALOON

EE 14371

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of CITY BULLS SALOON

LORIS CONSTANTINOU & CO. LIMITED

HE 14971

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of LORIS CONSTANTINOU & CO. LIMITED

LORIS CONSTANTINOU & CO. LIMITED

HE 14971

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of LORIS CONSTANTINOU & CO. LIMITED

COSTAKIS CONSTANTINOU GENERAL ENTERPRISES

EE 15467

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of COSTAKIS CONSTANTINOU GENERAL ENTERPRISES

K.TH. SHOP

EE 17656

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of K.TH. SHOP

COSTAKIS CONSTANTINOU SIGNS LIMITED

HE 18319

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of COSTAKIS CONSTANTINOU SIGNS LIMITED

COSTAKIS CONSTANTINOU SIGNS LIMITED

HE 18319

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of COSTAKIS CONSTANTINOU SIGNS LIMITED

C & E CONSTANTINOU LIMITED

HE 24438

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of C & E CONSTANTINOU LIMITED

C & E CONSTANTINOU LIMITED

HE 24438

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of C & E CONSTANTINOU LIMITED

DENTALCON TRADING LIMITED

HE 27892

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of DENTALCON TRADING LIMITED

PANAYIOTIS CONSTANTINOU & SONS TOURS LIMITED

HE 28337

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of PANAYIOTIS CONSTANTINOU & SONS TOURS LIMITED

PANAYIOTIS CONSTANTINOU & SONS TOURS LIMITED

HE 28337

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of PANAYIOTIS CONSTANTINOU & SONS TOURS LIMITED

MEANTIME TRADING CO. LIMITED

HE 29864

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of MEANTIME TRADING CO. LIMITED

MEANTIME TRADING CO. LIMITED

HE 29864

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of MEANTIME TRADING CO. LIMITED

KKN - OUTSIDER

EE 31999

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of KKN - OUTSIDER

KIMOS (RESTAURANTS) LIMITED

HE 33572

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of KIMOS (RESTAURANTS) LIMITED

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & Μ. ΣΕΡΓΙΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34318

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & Μ. ΣΕΡΓΙΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

KKN APHRODITE MEDICAL SUPPLIES

EE 37687

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of KKN APHRODITE MEDICAL SUPPLIES

KOSTAS PIT STOP CENTRE

EE 38330

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of KOSTAS PIT STOP CENTRE

The data presented might be outdated as the last change date is "25-10-2020" (0 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument