''ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ'' ΜΑΡΙΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

Reg. Number:
ΗΕ 407974
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
13/03/20
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

P. CHR. CHARALAMBOUS LIMITED

HE 101159

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of P. CHR. CHARALAMBOUS LIMITED

MAXIMALT COMMERCIAL LIMITED

HE 182999

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of MAXIMALT COMMERCIAL LIMITED

ANTHONIA FLOWER PLUS LTD

HE 374964

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ANTHONIA FLOWER PLUS LTD

ANTHONIA FLOWER PLUS LTD

HE 374964

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ANTHONIA FLOWER PLUS LTD

''ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ'' ΜΑΡΙΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

ΗΕ 407974

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ''ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ'' ΜΑΡΙΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

I.E. MUHANNA & CO LIMITED

HE 26477

Potentially Related to ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ who is Director of I.E. MUHANNA & CO LIMITED

SFIKA CREATIVE STUDIO

EE 36091

Potentially Related to ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ who is Owner of SFIKA CREATIVE STUDIO

PAMENAFAME MT

EE 43556

Potentially Related to ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ who is Owner of PAMENAFAME MT

MEADOR INVESTMENTS LIMITED

HE 147317

Potentially Related to ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ who is Director of MEADOR INVESTMENTS LIMITED

MEADOR INVESTMENTS LIMITED

HE 147317

Potentially Related to ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ who is Secretary of MEADOR INVESTMENTS LIMITED

''ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ'' ΜΑΡΙΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

ΗΕ 407974

Potentially Related to ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ who is Director of ''ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ'' ΜΑΡΙΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "24-02-2021" (0 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument