ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 104499
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
26/09/20
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

BVRC LIMITED

AE 1467

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of BVRC LIMITED

BVRC LIMITED

AE 1467

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Authorised Person of BVRC LIMITED

EXIMCO LIMITED

HE 1638

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of EXIMCO LIMITED

EMILIOS ELIADES LIMITED

HE 1783

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of EMILIOS ELIADES LIMITED

EMELCOLD CYPRUS LIMITED

HE 2682

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of EMELCOLD CYPRUS LIMITED

THE WHITE PIGEON LIMITED

HE 21962

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of THE WHITE PIGEON LIMITED

THE WHITE PIGEON LIMITED

HE 21962

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of THE WHITE PIGEON LIMITED

A.F.A.M. TRADING CO LIMITED

HE 29773

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of A.F.A.M. TRADING CO LIMITED

ARTIN BAHADOURIAN (SUCCESSORS) LIMITED

HE 30562

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ARTIN BAHADOURIAN (SUCCESSORS) LIMITED

MARILENA TOURIST ENTERPRISES LIMITED

HE 33908

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of MARILENA TOURIST ENTERPRISES LIMITED

ΑΝΤΩΝΗ ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37545

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΑΝΤΩΝΗ ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.K.C. BIANCO DETERGENTS INDUSTRIES LIMITED

HE 43692

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of A.K.C. BIANCO DETERGENTS INDUSTRIES LIMITED

AURORA TELECOM SERVICES LIMITED

HE 47274

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of AURORA TELECOM SERVICES LIMITED

AURORA TELECOM SERVICES LIMITED

HE 47274

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of AURORA TELECOM SERVICES LIMITED

A.P.K. MARE LIMITED

HE 57360

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of A.P.K. MARE LIMITED

A.P.K. MARE LIMITED

HE 57360

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of A.P.K. MARE LIMITED

UNIDIST TRADING CO LIMITED

HE 62637

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of UNIDIST TRADING CO LIMITED

ADARK INVESTMENTS LIMITED

HE 76477

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ADARK INVESTMENTS LIMITED

ADARK INVESTMENTS LIMITED

HE 76477

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ADARK INVESTMENTS LIMITED

IVAL INVESTMENTS LIMITED

HE 76483

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of IVAL INVESTMENTS LIMITED

IVAL INVESTMENTS LIMITED

HE 76483

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of IVAL INVESTMENTS LIMITED

ΚΑΝΙΚΛΙΔΗΣ & ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 78293

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΚΑΝΙΚΛΙΔΗΣ & ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

R.J.G. MANAGEMENT LIMITED

HE 80668

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of R.J.G. MANAGEMENT LIMITED

R.J.G. MANAGEMENT LIMITED

HE 80668

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of R.J.G. MANAGEMENT LIMITED

A.A. PIRILLOS PROPERTY LIMITED

HE 82717

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of A.A. PIRILLOS PROPERTY LIMITED

KITTOS & GAVRIEL DEVELOPERS LIMITED

HE 84057

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of KITTOS & GAVRIEL DEVELOPERS LIMITED

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 85550

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.N.A. LEGAL SERVICES LIMITED

HE 86944

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of P.N.A. LEGAL SERVICES LIMITED

ORDA - G.C.C. (PRINTING & MAILING) LIMITED

HE 88627

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ORDA - G.C.C. (PRINTING & MAILING) LIMITED

ARTISTICA HOLDINGS LIMITED

HE 92359

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ARTISTICA HOLDINGS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.