Α.Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 126094
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
14/12/01
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

OMONIA TAXI OFFICE FAMAGUSTA

EE 816

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of OMONIA TAXI OFFICE FAMAGUSTA

UNIVERSAL PROPERTIES LIMITED

HE 1981

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of UNIVERSAL PROPERTIES LIMITED

TO NEON

S 2478

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of TO NEON

UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 2895

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4293

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΣΠΙΔΑ

EE 4402

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΣΠΙΔΑ

SYMPAN FILM DISTRIBUTORS LIMITED

HE 5341

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of SYMPAN FILM DISTRIBUTORS LIMITED

TWO ANDREAS MOTORS AGENCY

S 6042

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of TWO ANDREAS MOTORS AGENCY

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ ΣΛΕΑΣ

S 6183

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ ΣΛΕΑΣ

GEORGINAL COURT

EE 6432

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of GEORGINAL COURT

C AND D ESTATES LIMITED

HE 6673

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of C AND D ESTATES LIMITED

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ

S 7463

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ

CHR. M.A. GEORGHIOU BROS LITHO IMPORTS

S 7884

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of CHR. M.A. GEORGHIOU BROS LITHO IMPORTS

Α.&Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

S 7993

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of Α.&Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ODYSSEAS AND ELENI HOTEL APTS

S 8614

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Limited Partner of ODYSSEAS AND ELENI HOTEL APTS

G. G. GARDENS RESTAURANT

S 8800

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of G. G. GARDENS RESTAURANT

PHILIS HOLIDAY APTS

EE 9595

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of PHILIS HOLIDAY APTS

BECCALOOS RESTAURANT

EE 9772

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of BECCALOOS RESTAURANT

ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΙΩΜΑΤΑ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ

S 10051

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΙΩΜΑΤΑ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ

ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 10439

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Limited Partner of ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

QUEUE GARDENS FAST FOODS

EE 10515

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of QUEUE GARDENS FAST FOODS

DELOITTE CYPRUS

S 10707

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of DELOITTE CYPRUS

G.G. SIMPLY ORANGE

S 11153

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of G.G. SIMPLY ORANGE

DENNY ROSE BOUTIQUE

S 11432

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of DENNY ROSE BOUTIQUE

A.G.C. CONTRACTORS LIMITED

HE 11625

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of A.G.C. CONTRACTORS LIMITED

DELOITTE CY

S 11690

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of DELOITTE CY

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΘΕΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11859

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΘΕΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

DELTA DOT PROPERTIES CY

S 12070

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of DELTA DOT PROPERTIES CY

DELTA DOT PROPERTIES CYPRUS

S 12072

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of DELTA DOT PROPERTIES CYPRUS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 12098

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.