ΧΑΡΤΟΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 132897
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/09/02
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

LOTUS SHOES COMPANY LIMITED

HE 1567

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of LOTUS SHOES COMPANY LIMITED

SALAMINIANS BAND

S 7705

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is General Partner of SALAMINIANS BAND

PETROS VASILIOU AND SON (CONTRACTORS) LIMITED

HE 8215

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of PETROS VASILIOU AND SON (CONTRACTORS) LIMITED

VASILIOU & PAVLIDES TRAVEL SOUVENIRS

S 8454

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is General Partner of VASILIOU & PAVLIDES TRAVEL SOUVENIRS

A.B.A. ASSOCIATES

S 9905

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is General Partner of A.B.A. ASSOCIATES

A. VASSILIOU CLINIC LIMITED

HE 11991

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of A. VASSILIOU CLINIC LIMITED

A. VASSILIOU CLINIC LIMITED

HE 11991

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of A. VASSILIOU CLINIC LIMITED

GRILL MASTER V.V. C.C.

EE 13111

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Owner of GRILL MASTER V.V. C.C.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13567

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13567

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 15483

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 15483

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

V J K ESTATES LIMITED

HE 16953

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of V J K ESTATES LIMITED

V.V. PLANET TECHNOLOGY

EE 19930

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Owner of V.V. PLANET TECHNOLOGY

TELEPOLIS

EE 21145

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Owner of TELEPOLIS

A.V ARTO-FRESH

EE 28253

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Owner of A.V ARTO-FRESH

VASSOSTONE

EE 30627

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Owner of VASSOSTONE

Κ.Α.Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 33799

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of Κ.Α.Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

VASSILIOU BROS RENTAL CARS LIMITED

HE 36682

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of VASSILIOU BROS RENTAL CARS LIMITED

VASSILIOU BROS RENTAL CARS LIMITED

HE 36682

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of VASSILIOU BROS RENTAL CARS LIMITED

V & L FLOORCARE LIMITED

HE 36913

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of V & L FLOORCARE LIMITED

V & L FLOORCARE LIMITED

HE 36913

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of V & L FLOORCARE LIMITED

NISSI BOAT WATER SPORTS LIMITED

HE 39431

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of NISSI BOAT WATER SPORTS LIMITED

V. VASILIOU (ALUMINIUM) LIMITED

HE 39471

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of V. VASILIOU (ALUMINIUM) LIMITED

VAKO AIR CONDITION LIMITED

HE 44289

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of VAKO AIR CONDITION LIMITED

VAKO AIR CONDITION LIMITED

HE 44289

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of VAKO AIR CONDITION LIMITED

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48259

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

VASELEN BABY FASHION LIMITED

HE 49434

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of VASELEN BABY FASHION LIMITED

VASELEN BABY FASHION LIMITED

HE 49434

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of VASELEN BABY FASHION LIMITED

ELCHRISELEN PAVILION LIMITED

HE 49569

Related to ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ELCHRISELEN PAVILION LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.