ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 134213
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/11/02
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - ΜΕΛΑΣ & ΣΙΑ

S 7976

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is General Partner of ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - ΜΕΛΑΣ & ΣΙΑ

ALEXANDROS EVANGELOU CAMERA HOUSE LIMITED

HE 16530

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of ALEXANDROS EVANGELOU CAMERA HOUSE LIMITED

S. MARNEROS SPORTING CENTER LIMITED

HE 20614

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of S. MARNEROS SPORTING CENTER LIMITED

E. ROSSOU INFORMATION SYSTEM LIMITED

HE 26862

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of E. ROSSOU INFORMATION SYSTEM LIMITED

MELIVIA MOTORS COMPANY LIMITED

HE 29049

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of MELIVIA MOTORS COMPANY LIMITED

LISANA SUPERMARKET LIMITED

HE 29064

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of LISANA SUPERMARKET LIMITED

THORNE OVERSEAS ENGINEERING SERVICES LTD

HE 29688

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Director of THORNE OVERSEAS ENGINEERING SERVICES LTD

THORNE OVERSEAS ENGINEERING SERVICES LTD

HE 29688

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of THORNE OVERSEAS ENGINEERING SERVICES LTD

PANOCEAN FREIGHT LIMITED

HE 30105

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of PANOCEAN FREIGHT LIMITED

EXIT MUSIC LIMITED

HE 33247

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Director of EXIT MUSIC LIMITED

EXIT MUSIC LIMITED

HE 33247

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of EXIT MUSIC LIMITED

CHARME SERVICES & CONSULTANCY LIMITED

HE 34982

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Director of CHARME SERVICES & CONSULTANCY LIMITED

CHARME SERVICES & CONSULTANCY LIMITED

HE 34982

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of CHARME SERVICES & CONSULTANCY LIMITED

MELIVIA COMPUTER SYSTEM LIMITED

HE 35052

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Director of MELIVIA COMPUTER SYSTEM LIMITED

MELIVIA COMPUTER SYSTEM LIMITED

HE 35052

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of MELIVIA COMPUTER SYSTEM LIMITED

P.M. COMPUSERVE LIMITED

HE 35865

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of P.M. COMPUSERVE LIMITED

AVENIDA RESTAURANTS LIMITED

HE 37223

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of AVENIDA RESTAURANTS LIMITED

PLATOONIC LIMITED

HE 43632

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of PLATOONIC LIMITED

STYLESTAR MARINE LIMITED

HE 54955

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of STYLESTAR MARINE LIMITED

DEXTER RYAN ACQUISITIONS (CYPRUS) LIMITED

HE 68828

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of DEXTER RYAN ACQUISITIONS (CYPRUS) LIMITED

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 70115

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 70115

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CRISPEL TRADING LIMITED

HE 70389

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of CRISPEL TRADING LIMITED

S.S. INTERPACK TRADING LIMITED

HE 75869

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of S.S. INTERPACK TRADING LIMITED

ALEXANDROS EVANGELOU CAMERA SERVICE LIMITED

HE 77200

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of ALEXANDROS EVANGELOU CAMERA SERVICE LIMITED

ΗΡΩ ΑΡΜΕΥΤΗ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 79665

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of ΗΡΩ ΑΡΜΕΥΤΗ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

SPRING BOARD CO LIMITED

HE 80361

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of SPRING BOARD CO LIMITED

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΠΑΛΑΤΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 80480

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΠΑΛΑΤΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

NIK. KYR. CATERING LIMITED

HE 88376

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of NIK. KYR. CATERING LIMITED

MAGIC CENTURY ENTERPRISES LIMITED

HE 88963

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ who is Secretary of MAGIC CENTURY ENTERPRISES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.