ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΑΔΙΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 155207
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/12/04
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28779

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΖΗΝΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 33454

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΖΗΝΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37132

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37132

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ELMETEC MECHANICAL ENGINEERING LIMITED

HE 37158

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of ELMETEC MECHANICAL ENGINEERING LIMITED

DONCASTER TRADING LIMITED

HE 48971

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of DONCASTER TRADING LIMITED

ΠΙΕΡΗΣ ΣΙΑΚΚΑΣ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52859

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Director of ΠΙΕΡΗΣ ΣΙΑΚΚΑΣ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

A & A ARGYROU TRADING LIMITED

HE 60818

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of A & A ARGYROU TRADING LIMITED

ANDREAS AND CHRISTAKIS ENGINEERING LIMITED

HE 64457

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of ANDREAS AND CHRISTAKIS ENGINEERING LIMITED

KAS MODELLING LIMITED

HE 70445

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of KAS MODELLING LIMITED

DICE TRADING (OFFSHORE) CO LIMITED

HE 74346

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Director of DICE TRADING (OFFSHORE) CO LIMITED

M. B. FORCE SUPER MARKETS LIMITED

HE 77162

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of M. B. FORCE SUPER MARKETS LIMITED

KELPIE TRADING CO LIMITED

HE 85306

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of KELPIE TRADING CO LIMITED

DETODO ENTERPRISES LIMITED

HE 85714

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of DETODO ENTERPRISES LIMITED

NAIAD (OFF) CO LIMITED

HE 87985

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of NAIAD (OFF) CO LIMITED

Λ. Σ. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 89061

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of Λ. Σ. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

C.M.A. TRANSPORT CO LIMITED

HE 89220

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of C.M.A. TRANSPORT CO LIMITED

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 90202

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

SALVER ENTERPRISES LIMITED

HE 91987

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of SALVER ENTERPRISES LIMITED

C.M.A. SHIPPING TRADING LIMITED

HE 92691

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of C.M.A. SHIPPING TRADING LIMITED

BEST GOODS ENTERPRISES LIMITED

HE 92995

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of BEST GOODS ENTERPRISES LIMITED

YUNONA TRANSSERVIS ENTERPRISES LIMITED

HE 93808

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of YUNONA TRANSSERVIS ENTERPRISES LIMITED

TRESS TRADING LIMITED

HE 95885

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of TRESS TRADING LIMITED

KIYEVSKAYA RUS LIMITED

HE 96065

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of KIYEVSKAYA RUS LIMITED

WANDERER'S WAY LIMITED

HE 97419

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of WANDERER'S WAY LIMITED

HAREM RUSSIAN RESTAURANT LIMITED

HE 97652

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of HAREM RUSSIAN RESTAURANT LIMITED

PAMBOS-MARIA RESTAURANT LIMITED

HE 98605

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of PAMBOS-MARIA RESTAURANT LIMITED

CROCK TRADING LIMITED

HE 101005

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of CROCK TRADING LIMITED

RENOWN LIMITED

HE 101007

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of RENOWN LIMITED

VESICANT LIMITED

HE 102568

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ who is Secretary of VESICANT LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.