ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 156299
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/01/05
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ ΕΛΠΙΣ

S 2301

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is General Partner of ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ ΕΛΠΙΣ

A.S. (KORNOS) MOTORS

EE 5979

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Owner of A.S. (KORNOS) MOTORS

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ

S 7511

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ

NESAS TRADING CO

S 8727

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is General Partner of NESAS TRADING CO

F.A.S. TRADING CO

S 9352

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is General Partner of F.A.S. TRADING CO

F & A CAR SUPERMARKET LIMITED

HE 10473

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of F & A CAR SUPERMARKET LIMITED

ΣΤΑΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

EE 10679

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Owner of ΣΤΑΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

GEOZE ANS & CO CONSULTANCY

S 10746

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is General Partner of GEOZE ANS & CO CONSULTANCY

ANSPA CONSULTANCY SERVICES

S 10785

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is General Partner of ANSPA CONSULTANCY SERVICES

LABELEX LIMITED

HE 11510

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of LABELEX LIMITED

LABELEX LIMITED

HE 11510

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of LABELEX LIMITED

PAMEMALL KPMS

S 12506

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is General Partner of PAMEMALL KPMS

F.A.S. FOOD & DRINKS

EE 14298

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Owner of F.A.S. FOOD & DRINKS

SATURN BUILDING CO. LIMITED

HE 15149

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of SATURN BUILDING CO. LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ

EE 21803

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Owner of ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ

STARFLAKE SHIPPING LIMITED

HE 22529

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of STARFLAKE SHIPPING LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΧΟΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26797

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΧΟΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 33071

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

SAMA TOOLS LIMITED

HE 34639

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of SAMA TOOLS LIMITED

J. & H. RENTALMANIA LIMITED

HE 36336

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of J. & H. RENTALMANIA LIMITED

STAVROU & SAVVA ACCOUNTING SERVICES LIMITED

HE 43133

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of STAVROU & SAVVA ACCOUNTING SERVICES LIMITED

STAVROU & SAVVA ACCOUNTING SERVICES LIMITED

HE 43133

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of STAVROU & SAVVA ACCOUNTING SERVICES LIMITED

ΑΝΤΡΕΜΑΡΙ ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 45716

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΑΝΤΡΕΜΑΡΙ ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

SATURN ESTATES & INVESTMENTS LIMITED

HE 49922

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of SATURN ESTATES & INVESTMENTS LIMITED

Α. & Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 56657

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of Α. & Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. & Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 56657

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of Α. & Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

STILVI GENERAL CLEANERS (LARNACA) LIMITED

HE 57181

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of STILVI GENERAL CLEANERS (LARNACA) LIMITED

G.A.S. TOOLS LIMITED

HE 75744

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of G.A.S. TOOLS LIMITED

KESNA GREEK MARKET LIMITED

HE 76662

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of KESNA GREEK MARKET LIMITED

KESNA GREEK MARKET LIMITED

HE 76662

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of KESNA GREEK MARKET LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.