Γ.Π. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛIMIΤEΔ

Reg. Number:
HE 194289
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
14/03/07
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1907

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

PARAGON OFFSHORE INTERNATIONAL LTD

AE 2661

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Authorised Person of PARAGON OFFSHORE INTERNATIONAL LTD

MELIANA HOTEL APARTMENTS

EE 6810

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of MELIANA HOTEL APARTMENTS

MAGIC VIDEO GAMES

S 9264

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of MAGIC VIDEO GAMES

KAMANI TRADING CO.

S 10912

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Limited Partner of KAMANI TRADING CO.

P C CENTRAL ASSOCIATES

S 11110

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of P C CENTRAL ASSOCIATES

GEORGIOS IOANNOU MARATHEFTIS SKIP

EE 17894

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of GEORGIOS IOANNOU MARATHEFTIS SKIP

KANALI SUPERMARKET LIMITED

HE 32377

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of KANALI SUPERMARKET LIMITED

Γ. & Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32644

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Γ. & Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

SCHIZAS & IOANNOU METAL WORKS LIMITED

HE 34998

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of SCHIZAS & IOANNOU METAL WORKS LIMITED

SCHIZAS & IOANNOU METAL WORKS LIMITED

HE 34998

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of SCHIZAS & IOANNOU METAL WORKS LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38155

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΟΛΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40426

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΣΟΛΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.I.C. ENTERPRISES LIMITED

HE 50157

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of G.I.C. ENTERPRISES LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 70453

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

TOLEDO TRADING LIMITED

HE 75696

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of TOLEDO TRADING LIMITED

TUI CYPRUS LIMITED

HE 76149

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of TUI CYPRUS LIMITED

TRUMPS BETTING SHOP LIMITED

HE 90766

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of TRUMPS BETTING SHOP LIMITED

A.& G. CASARREDO LIMITED

HE 93344

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of A.& G. CASARREDO LIMITED

BOTURAL ENTERPRISES LIMITED

HE 106624

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of BOTURAL ENTERPRISES LIMITED

SOLI FINANCE & INVESTMENTS LIMITED

HE 111362

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of SOLI FINANCE & INVESTMENTS LIMITED

ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΟΡΑΘΗΝΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 111562

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΟΡΑΘΗΝΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

PARAGON OFFSHORE DRILLING (CYPRUS) LIMITED

HE 116145

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of PARAGON OFFSHORE DRILLING (CYPRUS) LIMITED

N.C. CHRYSANTHOU OSTRICH FARM LIMITED

HE 120773

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of N.C. CHRYSANTHOU OSTRICH FARM LIMITED

Α.Γ.Δ. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 127527

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Α.Γ.Δ. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΟΡΑΝΤΙΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 128050

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΚΟΡΑΝΤΙΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ELAMAY LTD

HE 129599

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ELAMAY LTD

ELAMAY LTD

HE 129599

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ELAMAY LTD

GEORGES RANCH LIMITED

HE 139605

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of GEORGES RANCH LIMITED

MATTECH LTD

HE 139954

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of MATTECH LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument