ΑRTEMIS SOLAR LIMITED

Reg. Number:
HE 261686
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/02/10
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

LABYRINTH ENTERPRISES LIMITED

HE 4567

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of LABYRINTH ENTERPRISES LIMITED

Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ

S 5118

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is General Partner of Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ

TAXI OFFICE BRIDGE

EE 5620

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Owner of TAXI OFFICE BRIDGE

TZIONIS CLEARING & FORWARDING CO

S 8790

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is General Partner of TZIONIS CLEARING & FORWARDING CO

ANTOUAN & EVITA UNISEX BOUTIQUE

S 8994

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is General Partner of ANTOUAN & EVITA UNISEX BOUTIQUE

HAPANTO MARKETING CONSULTANTS LIMITED

HE 13104

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of HAPANTO MARKETING CONSULTANTS LIMITED

HAPANTO MARKETING CONSULTANTS LIMITED

HE 13104

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of HAPANTO MARKETING CONSULTANTS LIMITED

PARTHENON COURIER SERVICES

EE 19087

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Owner of PARTHENON COURIER SERVICES

SEABIRD TRADING COMPANY LIMITED

HE 21445

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of SEABIRD TRADING COMPANY LIMITED

SEABIRD TRADING COMPANY LIMITED

HE 21445

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of SEABIRD TRADING COMPANY LIMITED

A.A. AROMA SERVICES

EE 30071

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Owner of A.A. AROMA SERVICES

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31200

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

TONIS ANTONIADES FOOD CARE DELICATESSEN

EE 36903

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Owner of TONIS ANTONIADES FOOD CARE DELICATESSEN

CYPRUS ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE ENGINEERS LIMITED

HE 38908

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of CYPRUS ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE ENGINEERS LIMITED

A.N.A. MEDITERRANEAN FARMS

EE 45458

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Owner of A.N.A. MEDITERRANEAN FARMS

A & A ANTΟNIADES (DEVELOPMENTS) LIMITED

HE 55087

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of A & A ANTΟNIADES (DEVELOPMENTS) LIMITED

WELLSTARK TRADING LIMITED

HE 58172

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of WELLSTARK TRADING LIMITED

A.C.A ANTONIADES LIMITED

HE 61244

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of A.C.A ANTONIADES LIMITED

ANTONIADES AND HADJIGEORGIOU AMUSEMENTS LIMITED

HE 78369

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of ANTONIADES AND HADJIGEORGIOU AMUSEMENTS LIMITED

ANTONIADES AND HADJIGEORGIOU AMUSEMENTS LIMITED

HE 78369

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of ANTONIADES AND HADJIGEORGIOU AMUSEMENTS LIMITED

ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 92713

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

BRENTINA TRADING LIMITED

HE 101070

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of BRENTINA TRADING LIMITED

PASOUDI INVESTMENTS LIMITED

HE 108203

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of PASOUDI INVESTMENTS LIMITED

MIOGENESIS ATHLETIC MANAGEMENT LIMITED

HE 120994

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of MIOGENESIS ATHLETIC MANAGEMENT LIMITED

NORTH EASTERN CONSULTANCY LIMITED

HE 121151

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of NORTH EASTERN CONSULTANCY LIMITED

CAPITAL ACCOMMODATION (PAPHOS) LIMITED

HE 122496

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of CAPITAL ACCOMMODATION (PAPHOS) LIMITED

A.A. UNILINK EDUCATION SERVICES LTD

HE 145067

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of A.A. UNILINK EDUCATION SERVICES LTD

A.A. UNILINK EDUCATION SERVICES LTD

HE 145067

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of A.A. UNILINK EDUCATION SERVICES LTD

ZITRONE LIMITED

HE 146622

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of ZITRONE LIMITED

ANTECO LIMITED

HE 149187

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Director of ANTECO LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.