ΝΙΚΟΣ Α. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε

Reg. Number:
HE 287142
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
18/05/11
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

DOMESTICA LIMITED

HE 1677

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of DOMESTICA LIMITED

AVIATION TECHNOLOGIES LIMITED

AE 2050

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of AVIATION TECHNOLOGIES LIMITED

GLOBE INVEST LIMITED

AE 3054

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of GLOBE INVEST LIMITED

INTERTREA NOMINEES LIMITED

HE 25845

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of INTERTREA NOMINEES LIMITED

OCEANAVIGATOR SHIPPING LIMITED

HE 27785

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of OCEANAVIGATOR SHIPPING LIMITED

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

HE 31057

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

MANTA RAY MARITIME LIMITED

HE 31671

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MANTA RAY MARITIME LIMITED

MONT MAINE MARITIME LIMITED

HE 32355

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MONT MAINE MARITIME LIMITED

AKAKIMAR SHIPPING LIMITED

HE 36752

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of AKAKIMAR SHIPPING LIMITED

GREY HERON MARINE LIMITED

HE 38293

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of GREY HERON MARINE LIMITED

MAZOCAMPOS SHIPPING CO LIMITED

HE 40727

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MAZOCAMPOS SHIPPING CO LIMITED

MAZERCO MARITIME CO. LIMITED

HE 40728

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MAZERCO MARITIME CO. LIMITED

ASPROYI SHIPPING CO. LIMITED

HE 40729

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ASPROYI SHIPPING CO. LIMITED

KONIZOS SHIPPING CO. LIMITED

HE 40730

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of KONIZOS SHIPPING CO. LIMITED

MAZERI SHIPPING CO LIMITED

HE 40731

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MAZERI SHIPPING CO LIMITED

SIKEA NAVIGATION CO. LIMITED

HE 40732

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of SIKEA NAVIGATION CO. LIMITED

MAZO SHIPPING CO. LIMITED

HE 40733

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MAZO SHIPPING CO. LIMITED

KOKKINOYIA SHIPPING CO. LIMITED

HE 40734

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of KOKKINOYIA SHIPPING CO. LIMITED

PERVOLIA SHIPPING CO. LIMITED

HE 40735

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of PERVOLIA SHIPPING CO. LIMITED

AKAKI MARINE CO. LIMITED

HE 40736

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of AKAKI MARINE CO. LIMITED

RODON SHIPPING CO. LIMITED

HE 40737

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of RODON SHIPPING CO. LIMITED

DILEA SECRETARIAL LIMITED

HE 42304

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of DILEA SECRETARIAL LIMITED

INTERDILEA NOMINEES LIMITED

HE 42305

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of INTERDILEA NOMINEES LIMITED

BULKNAV SHIPPING LIMITED

HE 66196

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of BULKNAV SHIPPING LIMITED

BNJ HOLDINGS LIMITED

HE 80484

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of BNJ HOLDINGS LIMITED

IMMENSO ENTERPRISES LIMITED

HE 84973

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of IMMENSO ENTERPRISES LIMITED

J & JOANNA TRADING CO LIMITED

HE 97040

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of J & JOANNA TRADING CO LIMITED

VIRTUAL IT LIMITED

HE 97877

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of VIRTUAL IT LIMITED

MTX INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED

HE 104033

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MTX INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED

A. PANARIS ENTERPRISES LIMITED

HE 105411

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of A. PANARIS ENTERPRISES LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument