ΣΥ.ΚΑ.ΛΑ. ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 322209
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
15/05/13
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2341

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Director of ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2341

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

WIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

AE 2570

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Authorised Person of WIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD

HE 43790

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD

PLENMAN ENTERPRISES LIMITED

HE 113986

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Director of PLENMAN ENTERPRISES LIMITED

PLENMAN ENTERPRISES LIMITED

HE 113986

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of PLENMAN ENTERPRISES LIMITED

PRESOR CORPORATION LIMITED

HE 129898

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Director of PRESOR CORPORATION LIMITED

PRESOR CORPORATION LIMITED

HE 129898

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of PRESOR CORPORATION LIMITED

ATHENA DIGITAL (SYSTEMS) LIMITED

HE 129994

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Director of ATHENA DIGITAL (SYSTEMS) LIMITED

ATHENA DIGITAL (SYSTEMS) LIMITED

HE 129994

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of ATHENA DIGITAL (SYSTEMS) LIMITED

ROYLANCE SERVICES LIMITED

HE 143217

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of ROYLANCE SERVICES LIMITED

FLIVORAM CORPORATION LIMITED

HE 144077

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of FLIVORAM CORPORATION LIMITED

LIMEZUN COLLEGE LIMITED

HE 148849

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of LIMEZUN COLLEGE LIMITED

P.J.C. RESTAURANTS LIMITED

HE 165558

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of P.J.C. RESTAURANTS LIMITED

KOMAFEL CO LTD

HE 178084

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of KOMAFEL CO LTD

O. FIVE HOLDINGS LTD

HE 179898

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Director of O. FIVE HOLDINGS LTD

O. FIVE HOLDINGS LTD

HE 179898

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of O. FIVE HOLDINGS LTD

PERITUS LIMITED

HE 181660

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Director of PERITUS LIMITED

PERITUS LIMITED

HE 181660

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of PERITUS LIMITED

EPITALON LIMITED

HE 190631

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Director of EPITALON LIMITED

EPITALON LIMITED

HE 190631

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of EPITALON LIMITED

MARGANEA INVESTMENTS LIMITED

HE 190731

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Director of MARGANEA INVESTMENTS LIMITED

MARGANEA INVESTMENTS LIMITED

HE 190731

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of MARGANEA INVESTMENTS LIMITED

TESSIS TRADING LIMITED

HE 197254

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Director of TESSIS TRADING LIMITED

TESSIS TRADING LIMITED

HE 197254

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of TESSIS TRADING LIMITED

AEROPUS LIMITED

HE 215728

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Director of AEROPUS LIMITED

AEROPUS LIMITED

HE 215728

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of AEROPUS LIMITED

G.T. ENERGY HOLDING LIMITED

HE 224288

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Director of G.T. ENERGY HOLDING LIMITED

G.T. ENERGY HOLDING LIMITED

HE 224288

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of G.T. ENERGY HOLDING LIMITED

REI RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS LIMITED

HE 232747

Potentially Related to A.I.L NOMINEE SERVICES LTD who is Secretary of REI RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "09-03-2021" (0 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument