ΕΛ.Α.Γ. ΧΟΡΟΕΚΦΡΑΣΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 57595
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/01/70
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.

AE 783

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Α.Κ. ΛΕΩΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3556

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of Α.Κ. ΛΕΩΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α.Κ. ΛΕΩΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3556

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of Α.Κ. ΛΕΩΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΜΑ

S 5314

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is General Partner of ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΜΑ

ABITARE DEVELOPMENT LIMITED

HE 6493

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ABITARE DEVELOPMENT LIMITED

TRUST - STAR ESTATES

EE 8101

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Owner of TRUST - STAR ESTATES

CABANA CLOTHING FACTORY LIMITED

HE 9499

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of CABANA CLOTHING FACTORY LIMITED

CABANA CLOTHING FACTORY LIMITED

HE 9499

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of CABANA CLOTHING FACTORY LIMITED

A. CHRISTODOULIDES COMPUTERS ENTERPRISES

EE 9590

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Owner of A. CHRISTODOULIDES COMPUTERS ENTERPRISES

INTEMPCO TRADING

EE 9622

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Owner of INTEMPCO TRADING

INTEMPCO TELECOMMUNICATIONS

EE 9787

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Owner of INTEMPCO TELECOMMUNICATIONS

INTEMPCO COMPUTERS

EE 9788

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Owner of INTEMPCO COMPUTERS

ABITARE CONTRACTING LIMITED

HE 11315

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ABITARE CONTRACTING LIMITED

HILLTOP DEVELOPMENTS LIMITED

HE 11812

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of HILLTOP DEVELOPMENTS LIMITED

PHIVOS CHRISTODOULIDES MOTOR AGENCY (NICOSIA) LIMITED

HE 12024

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of PHIVOS CHRISTODOULIDES MOTOR AGENCY (NICOSIA) LIMITED

ADELA ESTATES LIMITED

HE 14221

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ADELA ESTATES LIMITED

THILCO DEVELOPMENT CO. LIMITED

HE 15169

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of THILCO DEVELOPMENT CO. LIMITED

HILL-TOP DEVELOPMENT (PAPHOS) LIMITED

HE 15208

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of HILL-TOP DEVELOPMENT (PAPHOS) LIMITED

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

EE 15439

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Owner of ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ.)

HE 19364

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ.)

D. CHRISTODOULIDES HATCHERIES LIMITED

HE 22609

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of D. CHRISTODOULIDES HATCHERIES LIMITED

ROOT MEDICATION COMPANY LIMITED

HE 26152

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ROOT MEDICATION COMPANY LIMITED

SEABLOB SHIPPING LIMITED

HE 28688

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of SEABLOB SHIPPING LIMITED

HIPPOPOTAMUS QUALITY WEAR LIMITED

HE 32192

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of HIPPOPOTAMUS QUALITY WEAR LIMITED

HIPPOPOTAMUS QUALITY WEAR LIMITED

HE 32192

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of HIPPOPOTAMUS QUALITY WEAR LIMITED

ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 33055

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

IOANNAS FARM LIMITED

HE 33806

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of IOANNAS FARM LIMITED

A&A DAILY FRESH

EE 36889

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Owner of A&A DAILY FRESH

ANDREAS CHRISTODOULIDES AUTOCAR CENTER LIMITED

HE 36949

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ANDREAS CHRISTODOULIDES AUTOCAR CENTER LIMITED

KYPRIANIDES & CHRISTODOULIDES MARKETING LIMITED

HE 37923

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of KYPRIANIDES & CHRISTODOULIDES MARKETING LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "06-07-2020" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument