ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 76436
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
29/12/95
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

CYPRUS IMPORT CORPORATION LIMITED

HE 463

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of CYPRUS IMPORT CORPORATION LIMITED

CYPRUS IMPORT CORPORATION LIMITED

HE 463

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of CYPRUS IMPORT CORPORATION LIMITED

VENUS FINANCE & BUILDING COMPANY LIMITED

HE 2519

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of VENUS FINANCE & BUILDING COMPANY LIMITED

CIC AUTOMASTERS LTD

HE 2907

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of CIC AUTOMASTERS LTD

CIC AUTOMASTERS LTD

HE 2907

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of CIC AUTOMASTERS LTD

PHOTOGRAMMA PRESS

EE 3493

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of PHOTOGRAMMA PRESS

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΛΑΠΗΘΟΥ

S 3955

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΛΑΠΗΘΟΥ

ΓΚΑΡΑΖ ΜΕΛΗ & ΑΝΔΡΕΑ

S 3968

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΓΚΑΡΑΖ ΜΕΛΗ & ΑΝΔΡΕΑ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

S 4944

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΣΚΥΡΟΠΟΙΙΑ ΚΑΞΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5447

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΣΚΥΡΟΠΟΙΙΑ ΚΑΞΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΚΥΡΟΠΟΙΙΑ ΚΑΞΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5447

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΣΚΥΡΟΠΟΙΙΑ ΚΑΞΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΚΑΠΝΟΥΣ

S 5529

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΚΑΠΝΟΥΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6198

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

BRAMEACOR TRADING HOUSE

S 6349

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of BRAMEACOR TRADING HOUSE

HAIR DRESSING SALOON HIGH LINE

EE 6912

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of HAIR DRESSING SALOON HIGH LINE

MAYFARE UNISEX HAIR-DRESSING SALOON

EE 7480

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of MAYFARE UNISEX HAIR-DRESSING SALOON

MICROPOLIS ENTERPRISES

EE 8041

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of MICROPOLIS ENTERPRISES

ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8671

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

CAMBI SUPERMARKET

EE 10622

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of CAMBI SUPERMARKET

A & K KIOSK - MINI MARKET

S 10674

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of A & K KIOSK - MINI MARKET

SAO PAULO SNACK BAR

EE 10783

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of SAO PAULO SNACK BAR

ONTOUR BAND

S 12725

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ONTOUR BAND

RUNNER TYRES LIMITED

HE 13105

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of RUNNER TYRES LIMITED

THE BLUE LAGOON SWIMMING POOL

EE 15720

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of THE BLUE LAGOON SWIMMING POOL

FLAMEMAN IMPORTS-EXPORTS CO LIMITED

HE 16415

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of FLAMEMAN IMPORTS-EXPORTS CO LIMITED

COMHAIR UNISEX HAIR SALOON

EE 17469

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of COMHAIR UNISEX HAIR SALOON

PHOTOGRAMMA LIMITED

HE 20422

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of PHOTOGRAMMA LIMITED

PHOTOGRAMMA LIMITED

HE 20422

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of PHOTOGRAMMA LIMITED

ANTREAS MICHAEL ENTERPRISES

EE 21424

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of ANTREAS MICHAEL ENTERPRISES

ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

EE 23213

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.