ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

Reg. Number:
ΗΕ 406724
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/05/20
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

TECTART ASSOCIATES LIMITED

HE 31657

Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Secretary of TECTART ASSOCIATES LIMITED

NESTIA ESTATES LIMITED

HE 41827

Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of NESTIA ESTATES LIMITED

E.A. TRADING LIMITED

HE 55180

Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of E.A. TRADING LIMITED

AN. & AD. TRADITIONAL HOME LIMITED

HE 152367

Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of AN. & AD. TRADITIONAL HOME LIMITED

ΠΕΡΙΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 158723

Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of ΠΕΡΙΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΡΙΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 158723

Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Secretary of ΠΕΡΙΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

ΗΕ 406724

Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

ΗΕ 406724

Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Secretary of ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.