ΠΕΡΙΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 158723
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
19/03/05
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

TECTART ASSOCIATES LIMITED

HE 31657

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Secretary of TECTART ASSOCIATES LIMITED

NESTIA ESTATES LIMITED

HE 41827

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of NESTIA ESTATES LIMITED

E.A. TRADING LIMITED

HE 55180

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of E.A. TRADING LIMITED

AN. & AD. TRADITIONAL HOME LIMITED

HE 152367

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of AN. & AD. TRADITIONAL HOME LIMITED

ΠΕΡΙΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 158723

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of ΠΕΡΙΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΡΙΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 158723

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Secretary of ΠΕΡΙΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

ΗΕ 406724

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

ΗΕ 406724

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ who is Secretary of ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

ADAMOU & PETSAS

S 9339

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ who is General Partner of ADAMOU & PETSAS

FAMOUS OLD HARBOUR TAVERN (LIMASSOL)

EE 10155

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ who is Owner of FAMOUS OLD HARBOUR TAVERN (LIMASSOL)

ORMOS ESTATES LIMITED

HE 37000

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of ORMOS ESTATES LIMITED

M. THEOPHILOU LIMITED

HE 43391

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of M. THEOPHILOU LIMITED

M. THEOPHILOU LIMITED

HE 43391

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ who is Secretary of M. THEOPHILOU LIMITED

VOUKEPHALAS ESTATES LIMITED

HE 69850

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of VOUKEPHALAS ESTATES LIMITED

ADAMS CEILINGS & ELECTRICAL INSTALLATIONS LIMITED

HE 128873

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of ADAMS CEILINGS & ELECTRICAL INSTALLATIONS LIMITED

ADAMS CEILINGS & ELECTRICAL INSTALLATIONS LIMITED

HE 128873

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ who is Secretary of ADAMS CEILINGS & ELECTRICAL INSTALLATIONS LIMITED

ΠΕΡΙΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 158723

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of ΠΕΡΙΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument