ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ (Ε.Β.Ε.Χ.) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
AE 1209
Type:
Overseas Company
Sub-Type:
Registration Date:
30/12/63
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

D.L.L.A. PRODUCTION LIMITED

HE 34172

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΑΤΗΣ who is Director of D.L.L.A. PRODUCTION LIMITED

D.L.L.A. PRODUCTION LIMITED

HE 34172

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΑΤΗΣ who is Secretary of D.L.L.A. PRODUCTION LIMITED

RENA LOUROUTZIATIS (HOLDINGS) LIMITED

HE 36414

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΑΤΗΣ who is Secretary of RENA LOUROUTZIATIS (HOLDINGS) LIMITED

LARNACA GOLF ENTERPRISES LIMITED

HE 89094

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΑΤΗΣ who is Director of LARNACA GOLF ENTERPRISES LIMITED

ΕΛ.ΑΝ. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ

HE 197867

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΑΤΗΣ who is Director of ΕΛ.ΑΝ. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ

ΕΛ.ΑΝ. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ

HE 197867

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΑΤΗΣ who is Secretary of ΕΛ.ΑΝ. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ

ΕΒΕΧ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΤΔ

HE 197879

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΑΤΗΣ who is Director of ΕΒΕΧ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΤΔ

ΕΒΕΧ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΤΔ

HE 197879

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΑΤΗΣ who is Secretary of ΕΒΕΧ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΤΔ

G.& L. NOVEL PROPERTIES DOTCOM LTD

HE 208224

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΑΤΗΣ who is Secretary of G.& L. NOVEL PROPERTIES DOTCOM LTD

NIDO HOLDINGS LTD

HE 218509

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΑΤΗΣ who is Director of NIDO HOLDINGS LTD

MARTMAN INVESTMENTS LTD

HE 224950

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΑΤΗΣ who is Director of MARTMAN INVESTMENTS LTD

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ (Ε.Β.Ε.Χ.) ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1209

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΑΤΗΣ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ (Ε.Β.Ε.Χ.) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ (Ε.Β.Ε.Χ.) ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1209

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΑΤΗΣ who is Secretary of ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ (Ε.Β.Ε.Χ.) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "16-01-2023" (1 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument