ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΩΝΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
AE 1360
Type:
Overseas Company
Sub-Type:
Registration Date:
05/04/65
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

TRIDENT BULK SHIPPING LIMITED

AE 1349

Potentially Related to ATHENIAN SECRETARIES LTD. who is Secretary of TRIDENT BULK SHIPPING LIMITED

KALAHARI SHIPPING LIMITED

AE 1350

Potentially Related to ATHENIAN SECRETARIES LTD. who is Secretary of KALAHARI SHIPPING LIMITED

TRINITY MARITIME LIMITED

AE 1351

Potentially Related to ATHENIAN SECRETARIES LTD. who is Secretary of TRINITY MARITIME LIMITED

VEGA SHIPPING LIMITED

AE 1355

Potentially Related to ATHENIAN SECRETARIES LTD. who is Secretary of VEGA SHIPPING LIMITED

OMAHA MARINE LIMITED

AE 1358

Potentially Related to ATHENIAN SECRETARIES LTD. who is Secretary of OMAHA MARINE LIMITED

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΩΝΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1360

Potentially Related to ATHENIAN SECRETARIES LTD. who is Secretary of ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΩΝΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

OPTASIA MARINE S.A.

AE 1335

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Authorised Person of OPTASIA MARINE S.A.

NIAGARA MARINE S.A.

AE 1336

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Authorised Person of NIAGARA MARINE S.A.

VECTIS INTERNATIONAL SHIPPING CORP

AE 1341

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Authorised Person of VECTIS INTERNATIONAL SHIPPING CORP

RICHMONT TRANSPORT INC.

AE 1342

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Authorised Person of RICHMONT TRANSPORT INC.

NIKI MARINE OPERATIONS COMPANY LIMITED

AE 1343

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Authorised Person of NIKI MARINE OPERATIONS COMPANY LIMITED

GRANITE TRANSPORT INC.

AE 1347

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Authorised Person of GRANITE TRANSPORT INC.

TRIDENT BULK SHIPPING LIMITED

AE 1349

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Authorised Person of TRIDENT BULK SHIPPING LIMITED

KALAHARI SHIPPING LIMITED

AE 1350

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Authorised Person of KALAHARI SHIPPING LIMITED

TRINITY MARITIME LIMITED

AE 1351

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Authorised Person of TRINITY MARITIME LIMITED

VEGA SHIPPING LIMITED

AE 1355

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Authorised Person of VEGA SHIPPING LIMITED

OMAHA MARINE LIMITED

AE 1358

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Authorised Person of OMAHA MARINE LIMITED

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΩΝΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1360

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Authorised Person of ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΩΝΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

SOUTH AFRICAN MARINE CORPORATION S.A.

AE 1485

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Authorised Person of SOUTH AFRICAN MARINE CORPORATION S.A.

ASPHALTOS TRADE S.A.

AE 2185

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Authorised Person of ASPHALTOS TRADE S.A.

M2M HELLAS LIMITED

AE 2592

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Director of M2M HELLAS LIMITED

M2M HELLAS LIMITED

AE 2592

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Authorised Person of M2M HELLAS LIMITED

HOLNEST INVESTMENTS LIMITED

AE 2620

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Director of HOLNEST INVESTMENTS LIMITED

T.M.E. MARINE ENTERPRISES COMPANY LIMITED

HE 9192

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Director of T.M.E. MARINE ENTERPRISES COMPANY LIMITED

ELPICO NOMINEES LIMITED

HE 17089

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Director of ELPICO NOMINEES LIMITED

ELPICO NOMINEES LIMITED

HE 17089

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Assistant Secretary of ELPICO NOMINEES LIMITED

ELPICO MANAGERS LIMITED

HE 17195

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Director of ELPICO MANAGERS LIMITED

ELPICO MANAGERS LIMITED

HE 17195

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Assistant Secretary of ELPICO MANAGERS LIMITED

CYPROLIAISON LIMITED

HE 17265

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Director of CYPROLIAISON LIMITED

SEA TROPID COMPANY LIMITED

HE 24926

Potentially Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ who is Director of SEA TROPID COMPANY LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "16-01-2023" (1 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument