ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
AE 1451
Type:
Overseas Company
Sub-Type:
Registration Date:
22/11/65
Organisation Status: Dissolution following Voluntary Liquidation
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to ALAN W. HORTON who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to ALFRED J. BOULOS who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to ASHRAF GHORBAL who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to BETTY ATHERTON who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to DORIS C. HALABY who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to ELIZABETH W. FERNEA who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to FREDERICK C. SEIBOLD who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to GEORGES N. FREM who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to HASAN M. EL-KHATIB who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to JACK T. TYMANN who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to JAMES G. GRIFFIN who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to JOHN R. HAYES who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to KUTAYBA YUSUF ALGHANIM who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to LACHLAN REED who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to LEILA ABDUL HAMID SHARAF who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to MARY E. KING who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to MARY W. GRAY who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1451

Potentially Related to MERITSERVUS SECRETARIES LTD who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ "Η ΑΥΓΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ

TRANS WORLD RADIO

AE 1721

Potentially Related to MERITSERVUS SECRETARIES LTD who is Secretary of TRANS WORLD RADIO

TRANS WORLD RADIO

AE 1721

Potentially Related to MERITSERVUS SECRETARIES LTD who is Authorised Person of TRANS WORLD RADIO

STANCROFT TRUST LIMITED

AE 2328

Potentially Related to MERITSERVUS SECRETARIES LTD who is Alternate Secretary of STANCROFT TRUST LIMITED

STANCROFT TRUST LIMITED

AE 2328

Potentially Related to MERITSERVUS SECRETARIES LTD who is Authorised Person of STANCROFT TRUST LIMITED

FLAME SHIPPING AND TRADING COMPANY LIMITED

HE 3418

Potentially Related to MERITSERVUS SECRETARIES LTD who is Secretary of FLAME SHIPPING AND TRADING COMPANY LIMITED

HARANDEA INVESTMENTS LIMITED

HE 10068

Potentially Related to MERITSERVUS SECRETARIES LTD who is Secretary of HARANDEA INVESTMENTS LIMITED

PANTHEA PARADISE LIMITED

HE 10604

Potentially Related to MERITSERVUS SECRETARIES LTD who is Secretary of PANTHEA PARADISE LIMITED

SABLECROSS TRADING COMPANY LIMITED

HE 11033

Potentially Related to MERITSERVUS SECRETARIES LTD who is Secretary of SABLECROSS TRADING COMPANY LIMITED

INTELCAN TECHNOSYSTEMS OVERSEAS LIMITED

HE 15547

Potentially Related to MERITSERVUS SECRETARIES LTD who is Secretary of INTELCAN TECHNOSYSTEMS OVERSEAS LIMITED

U. P.I. (SERVICES) LIMITED

HE 24628

Potentially Related to MERITSERVUS SECRETARIES LTD who is Secretary of U. P.I. (SERVICES) LIMITED

MERITSERVUS LIMITED

HE 33497

Potentially Related to MERITSERVUS SECRETARIES LTD who is Secretary of MERITSERVUS LIMITED

HARANDIA HOLDINGS LIMITED

HE 34302

Potentially Related to MERITSERVUS SECRETARIES LTD who is Secretary of HARANDIA HOLDINGS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "16-01-2023" (1 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument