ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
AE 1749
Type:
Overseas Company
Sub-Type:
Registration Date:
24/03/67
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1749

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΝΩΛΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 18460

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΝΩΛΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

APOLLO PRICELESS LIMITED

HE 60508

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of APOLLO PRICELESS LIMITED

Β. & Γ. ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 92890

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of Β. & Γ. ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYBEROPSIS WEBDATA LIMITED

HE 95682

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of CYBEROPSIS WEBDATA LIMITED

WEBDATA SERVICES LIMITED

HE 95818

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of WEBDATA SERVICES LIMITED

WEBDATA SERVICES LIMITED

HE 95818

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Secretary of WEBDATA SERVICES LIMITED

WEBSALES LIMITED

HE 102152

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of WEBSALES LIMITED

ΠΑΣΙΦΑΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 103541

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΠΑΣΙΦΑΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

OPA PUBLISHING LIMITED

HE 115316

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of OPA PUBLISHING LIMITED

M. M. MEDIAMATRIX LIMITED

HE 115819

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of M. M. MEDIAMATRIX LIMITED

COULTER INVESTMENTS LIMITED

HE 183079

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of COULTER INVESTMENTS LIMITED

SITEMORSE LIMITED

HE 190713

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of SITEMORSE LIMITED

DOULASCO LTD

HE 198073

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of DOULASCO LTD

ΜΑΛΒΙΑΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 225212

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΜΑΛΒΙΑΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1749

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1023

Potentially Related to ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1720

Potentially Related to ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΕΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1732

Potentially Related to ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΕΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1749

Potentially Related to ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΔΥΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3854

Potentially Related to ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΟΔΥΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

FINCOM TRADING LIMITED

HE 6417

Potentially Related to ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of FINCOM TRADING LIMITED

ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26717

Potentially Related to ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26717

Potentially Related to ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Secretary of ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΛΒΙΑΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 225212

Potentially Related to ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΜΑΛΒΙΑΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΔΥΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

S 3854

Potentially Related to ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΟΔΥΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1023

Potentially Related to ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

EE 1720

Potentially Related to ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΕΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

EE 1732

Potentially Related to ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΕΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1749

Potentially Related to ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ who is Director of ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "16-01-2023" (1 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument