Ε.Ι.Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Reg. Number:
AE 2368
Type:
Overseas Company
Sub-Type:
Registration Date:
06/06/08
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

PATAFRITAS INTERNATIONAL LIMITED

AE 1203

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of PATAFRITAS INTERNATIONAL LIMITED

PATAFRITAS INTERNATIONAL LIMITED

AE 1203

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Authorised Person of PATAFRITAS INTERNATIONAL LIMITED

EXCELSA LIMITED

AE 1450

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of EXCELSA LIMITED

EXCELSA LIMITED

AE 1450

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Authorised Person of EXCELSA LIMITED

PROGRESS MANAGEMENT CONSULTING LIMITED

AE 1738

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of PROGRESS MANAGEMENT CONSULTING LIMITED

PROGRESS MANAGEMENT CONSULTING LIMITED

AE 1738

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Authorised Person of PROGRESS MANAGEMENT CONSULTING LIMITED

STELFORD ENTERPRISES LIMITED

AE 1770

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of STELFORD ENTERPRISES LIMITED

STELFORD ENTERPRISES LIMITED

AE 1770

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Authorised Person of STELFORD ENTERPRISES LIMITED

HILLMARY LIMITED

AE 1945

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of HILLMARY LIMITED

HILLMARY LIMITED

AE 1945

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Authorised Person of HILLMARY LIMITED

Ε.Ι.Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

AE 2368

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of Ε.Ι.Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ε.Ι.Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

AE 2368

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Secretary of Ε.Ι.Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ε.Ι.Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

AE 2368

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Authorised Person of Ε.Ι.Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

PREDATOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED

HE 51382

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of PREDATOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED

PREDATOR CONSULTANTS LIMITED

HE 70945

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of PREDATOR CONSULTANTS LIMITED

GLOBAL WORLD ACTIONS LIMITED

HE 72083

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of GLOBAL WORLD ACTIONS LIMITED

HARPOON ELECTRIC COMPANY LIMITED

HE 72844

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of HARPOON ELECTRIC COMPANY LIMITED

TSF CO LIMITED

HE 75746

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of TSF CO LIMITED

ALKIPI TRADING LIMITED

HE 83751

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of ALKIPI TRADING LIMITED

B.C.B. CRAFT BREWERIES LIMITED

HE 85256

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of B.C.B. CRAFT BREWERIES LIMITED

GOLDEXO TRADING LIMITED

HE 86623

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of GOLDEXO TRADING LIMITED

ENDEM HOLDINGS CO. LIMITED

HE 89015

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of ENDEM HOLDINGS CO. LIMITED

METHOTEX CONSULTANTS LIMITED

HE 93150

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of METHOTEX CONSULTANTS LIMITED

DEXPO TRADING LIMITED

HE 94398

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of DEXPO TRADING LIMITED

PAMEGOLD ENTERPRISES LIMITED

HE 94954

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of PAMEGOLD ENTERPRISES LIMITED

HALDEX LIMITED

HE 95032

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of HALDEX LIMITED

ADALEC CONSULTANTS LIMITED

HE 95782

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of ADALEC CONSULTANTS LIMITED

AMITEL CONSULTANTS LIMITED

HE 98362

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of AMITEL CONSULTANTS LIMITED

COSPI CONSULTANTS LIMITED

HE 98597

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of COSPI CONSULTANTS LIMITED

ARNEL TRADING LIMITED

HE 98642

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ who is Director of ARNEL TRADING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.