ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Reg. Number:
AE 2952
Type:
Overseas Company
Sub-Type:
Registration Date:
29/04/15
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

AE 2952

Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΡΒΙΔΗΣ who is Director of ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

AE 2952

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ who is Director of ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

AE 2952

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Director of ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

PHOENICIA LEBANESE RESTAURANT

EE 22740

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Owner of PHOENICIA LEBANESE RESTAURANT

KIRKI CO. LIMITED

HE 25888

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Director of KIRKI CO. LIMITED

E.K. INTERPHOTO SERVICES LIMITED

HE 26795

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Secretary of E.K. INTERPHOTO SERVICES LIMITED

PIANISTI NON SOLO

EE 30880

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Owner of PIANISTI NON SOLO

CULTURAL CENTRE S. KYRIAKIDES SPOTLIGHT

EE 36479

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Owner of CULTURAL CENTRE S. KYRIAKIDES SPOTLIGHT

STAVROS KYRIAKIDES PIANO GALLERY

EE 36480

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Owner of STAVROS KYRIAKIDES PIANO GALLERY

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

EE 46061

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

CALIBRE PROPERTIES LIMITED

HE 54340

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Director of CALIBRE PROPERTIES LIMITED

CALIBRE PROPERTIES LIMITED

HE 54340

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Secretary of CALIBRE PROPERTIES LIMITED

S.V.K. PIANOTECH LIMITED

HE 57737

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Director of S.V.K. PIANOTECH LIMITED

S.V.K. PIANOTECH LIMITED

HE 57737

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Secretary of S.V.K. PIANOTECH LIMITED

COSTAS NICOLAIDES ESTATES LIMITED

HE 70203

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Secretary of COSTAS NICOLAIDES ESTATES LIMITED

ΣΑΜΧΡΗ ΚΟ. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 74742

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Director of ΣΑΜΧΡΗ ΚΟ. ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΑΜΧΡΗ ΚΟ. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 74742

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Secretary of ΣΑΜΧΡΗ ΚΟ. ΛΙΜΙΤΕΔ

MUSIC & MORE LIMITED

HE 122457

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Director of MUSIC & MORE LIMITED

ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ & ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 134534

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Director of ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ & ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ & ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 134534

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Secretary of ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ & ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 134631

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Director of ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 134631

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Secretary of ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

DEMSTAV TRADING LIMITED

HE 138805

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Director of DEMSTAV TRADING LIMITED

PARATECK PETROLEUM LIMITED

HE 152510

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Director of PARATECK PETROLEUM LIMITED

V. V. LAMPADISTIS WINERIES LIMITED

HE 158388

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Director of V. V. LAMPADISTIS WINERIES LIMITED

V. V. LAMPADISTIS WINERIES LIMITED

HE 158388

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Secretary of V. V. LAMPADISTIS WINERIES LIMITED

GE.AR.ST. LTD

HE 175772

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Director of GE.AR.ST. LTD

Α.Ι. ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΤΔ

HE 213796

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Director of Α.Ι. ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΤΔ

Α.Ι. ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΤΔ

HE 213796

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Secretary of Α.Ι. ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΤΔ

Μ. Λ. ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΛΤΔ

HE 237907

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ who is Director of Μ. Λ. ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΛΤΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.