ΕΚΘΕΣΙΣ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΙΡΙΟΣ

Reg. Number:
EE 11080
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
26/06/91
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΚΘΕΣΙΣ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΙΡΙΟΣ

EE 11080

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of ΕΚΘΕΣΙΣ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΙΡΙΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ

EE 29853

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ

BELL'S PLAZA ANTIQUES

EE 37265

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of BELL'S PLAZA ANTIQUES

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΚΗΝΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ Γ.Σ.

EE 44729

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΚΗΝΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ Γ.Σ.

SERIOS TRADING CO LIMITED

HE 48042

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of SERIOS TRADING CO LIMITED

SERIOS TRADING CO LIMITED

HE 48042

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of SERIOS TRADING CO LIMITED

GEORGE'S SOFOKLEOUS ANTIQUES LIMITED

HE 58159

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of GEORGE'S SOFOKLEOUS ANTIQUES LIMITED

MARESKO FOODS LIMITED

HE 75211

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of MARESKO FOODS LIMITED

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 91418

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS

HE 97725

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS

SISA ESTATES LIMITED

HE 106976

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of SISA ESTATES LIMITED

G & J SOPHOCLEOUS MOTORS LIMITED

HE 116006

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of G & J SOPHOCLEOUS MOTORS LIMITED

G & J SOPHOCLEOUS MOTORS LIMITED

HE 116006

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of G & J SOPHOCLEOUS MOTORS LIMITED

BSS FREIGHT LOGISTICS LIMITED

HE 117009

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of BSS FREIGHT LOGISTICS LIMITED

FOXFIELD LIMITED

HE 121319

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of FOXFIELD LIMITED

FOXFIELD LIMITED

HE 121319

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of FOXFIELD LIMITED

G + E BAKERY KINIRAS LIMITED

HE 126095

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of G + E BAKERY KINIRAS LIMITED

WHITE PALACE LIMITED

HE 134178

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of WHITE PALACE LIMITED

PARAMOUNT LOGISTICS CORPORATION LIMITED

HE 137821

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of PARAMOUNT LOGISTICS CORPORATION LIMITED

PARAMOUNT LOGISTICS CORPORATION LIMITED

HE 137821

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of PARAMOUNT LOGISTICS CORPORATION LIMITED

CARNBROOK INVESTMENTS LIMITED

HE 145169

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of CARNBROOK INVESTMENTS LIMITED

RUDDINGTON HOLDINGS LIMITED

HE 158184

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of RUDDINGTON HOLDINGS LIMITED

RUDDINGTON HOLDINGS LIMITED

HE 158184

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of RUDDINGTON HOLDINGS LIMITED

FIVEMILETOWN HOLDINGS LIMITED

HE 163722

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of FIVEMILETOWN HOLDINGS LIMITED

FIVEMILETOWN HOLDINGS LIMITED

HE 163722

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of FIVEMILETOWN HOLDINGS LIMITED

P.S. HI-TECH PROMOTION LIMITED

HE 175527

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of P.S. HI-TECH PROMOTION LIMITED

SONESCO LIMITED

HE 180885

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of SONESCO LIMITED

GENIUM LIMITED

HE 190212

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of GENIUM LIMITED

GENIUM LIMITED

HE 190212

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of GENIUM LIMITED

SANOSIGHT LIMITED

HE 191181

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of SANOSIGHT LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.