ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΤΟΡΣ

Reg. Number:
EE 13158
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
08/07/93
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

GEORGHIOU BROTHERS STUD FARM

S 7863

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of GEORGHIOU BROTHERS STUD FARM

TRIGEMA KNITTING

S 8586

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of TRIGEMA KNITTING

ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

S 8622

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

M.P.GEORGIOU ASFALISTIKI PRACTORES

S 9313

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of M.P.GEORGIOU ASFALISTIKI PRACTORES

NAG INVESTMENTS

S 10425

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of NAG INVESTMENTS

ΤΡΙΣΕΛΙΩΤΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

S 11578

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΤΡΙΣΕΛΙΩΤΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΤΟΡΣ

EE 13158

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΤΟΡΣ

KALHUA CARIBIC PUB

EE 16191

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of KALHUA CARIBIC PUB

GREYSTONE TRADING LIMITED

HE 29027

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GREYSTONE TRADING LIMITED

A. & P. GEORGIOU (DEVELOPMENT) LIMITED

HE 37365

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of A. & P. GEORGIOU (DEVELOPMENT) LIMITED

A. & P. GEORGIOU (DEVELOPMENT) LIMITED

HE 37365

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of A. & P. GEORGIOU (DEVELOPMENT) LIMITED

N. A. G. ESTATES LIMITED

HE 40939

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of N. A. G. ESTATES LIMITED

D.E.A.S. CATERING LIMITED

HE 42329

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of D.E.A.S. CATERING LIMITED

Α. ΠΕ. ΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 51305

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of Α. ΠΕ. ΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. SPY. SUPER CLEANING SERVICES LIMITED

HE 52921

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of A. SPY. SUPER CLEANING SERVICES LIMITED

ΗΧΟΧΡΩΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 89571

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΗΧΟΧΡΩΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

PALMERY LIMITED

HE 106698

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of PALMERY LIMITED

GEG TELECOMMUNICATIONS CONSULTANTS LIMITED

HE 109797

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GEG TELECOMMUNICATIONS CONSULTANTS LIMITED

GREENTECH NURSERIES LIMITED

HE 114567

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GREENTECH NURSERIES LIMITED

G.P. DOUBLE IMPORTS LIMITED

HE 129992

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of G.P. DOUBLE IMPORTS LIMITED

D & L TRADING LIMITED

HE 147854

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of D & L TRADING LIMITED

PGGC CATERING ENTERPRISES LIMITED

HE 149469

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of PGGC CATERING ENTERPRISES LIMITED

M.P.M. PYXEL STUDIOS LTD

HE 151753

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of M.P.M. PYXEL STUDIOS LTD

Ε & Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 153946

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of Ε & Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.G. TIMBER HOUSES LIMITED

HE 159659

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of G.G. TIMBER HOUSES LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 162411

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 162411

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Z & P TRADING AND SERVICES LIMITED

HE 174040

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of Z & P TRADING AND SERVICES LIMITED

Z & P TRADING AND SERVICES LIMITED

HE 174040

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of Z & P TRADING AND SERVICES LIMITED

NELDORA CO. LIMITED

HE 194862

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of NELDORA CO. LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.