ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΕΝΤΑΞΕΙ

Reg. Number:
EE 13671
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
18/02/94
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

MARINE & TRANSPORT FINANCE (UK) LIMITED

AE 982

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of MARINE & TRANSPORT FINANCE (UK) LIMITED

MARINE & TRANSPORT FINANCE (UK) LIMITED

AE 982

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Authorised Person of MARINE & TRANSPORT FINANCE (UK) LIMITED

METALOID LIMITED

AE 1196

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of METALOID LIMITED

FUGU CAPITAL VENTURES LIMITED

AE 1226

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of FUGU CAPITAL VENTURES LIMITED

FUGU CAPITAL VENTURES LIMITED

AE 1226

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Authorised Person of FUGU CAPITAL VENTURES LIMITED

WESTWISE LIMITED

AE 1242

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of WESTWISE LIMITED

HIGHLANDER CORE INDUSTRIES LIMITED

AE 1560

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Authorised Person of HIGHLANDER CORE INDUSTRIES LIMITED

MANAGEMENT CAPITAL FUND II LIMITED

AE 1656

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of MANAGEMENT CAPITAL FUND II LIMITED

MANAGEMENT CAPITAL FUND II LIMITED

AE 1656

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Authorised Person of MANAGEMENT CAPITAL FUND II LIMITED

SCANCLEAN INTERNATIONAL LIMITED

AE 1812

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of SCANCLEAN INTERNATIONAL LIMITED

SCANCLEAN INTERNATIONAL LIMITED

AE 1812

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Authorised Person of SCANCLEAN INTERNATIONAL LIMITED

THE CHICKEN INN COMPANY

S 3597

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of THE CHICKEN INN COMPANY

COSMOS SPORT SHOP

S 6264

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of COSMOS SPORT SHOP

L. & H. NATURE HEALING

S 10322

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of L. & H. NATURE HEALING

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10563

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

C. CHARALAMBOUS HERITAGE

EE 11568

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of C. CHARALAMBOUS HERITAGE

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΕΝΤΑΞΕΙ

EE 13671

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΕΝΤΑΞΕΙ

H.H. HERITAGE REAL ESTATE AGENCY

EE 13961

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of H.H. HERITAGE REAL ESTATE AGENCY

H.H. HERITAGE IDEAL HOMES

EE 14583

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of H.H. HERITAGE IDEAL HOMES

PLY ENGINEERED PRODUCTS FACTORY LIMITED

HE 15521

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of PLY ENGINEERED PRODUCTS FACTORY LIMITED

K.C. FASHIONS LIMITED

HE 21734

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of K.C. FASHIONS LIMITED

K.C. FASHIONS LIMITED

HE 21734

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of K.C. FASHIONS LIMITED

MAVAS LIMITED

HE 26063

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of MAVAS LIMITED

MAVAS LIMITED

HE 26063

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of MAVAS LIMITED

PERA AGENCIES LIMITED

HE 33909

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of PERA AGENCIES LIMITED

PERA AGENCIES LIMITED

HE 33909

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of PERA AGENCIES LIMITED

KA.LE. FASHION DEVELOPMENTS LIMITED

HE 34801

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of KA.LE. FASHION DEVELOPMENTS LIMITED

ΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39877

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39877

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

EVINSON SERVICES LIMITED

HE 39879

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of EVINSON SERVICES LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument