ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΠΑΓΚΟΣ

Reg. Number:
EE 13963
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
10/05/94
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΣΟΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2366

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΣΟΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΣΟΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2366

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΣΟΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

VAVILAS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

HE 4794

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of VAVILAS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

ΗΛΕΚΤΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

EE 5904

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Owner of ΗΛΕΚΤΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΠΑΓΚΟΣ

EE 13963

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Owner of ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΠΑΓΚΟΣ

IL GUSTO

EE 18462

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Owner of IL GUSTO

UPTIME INTEGRATED SYSTEMS

EE 22170

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Owner of UPTIME INTEGRATED SYSTEMS

A & C ALEXANDROU & SONS LIMITED

HE 34519

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of A & C ALEXANDROU & SONS LIMITED

A & C ALEXANDROU & SONS LIMITED

HE 34519

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of A & C ALEXANDROU & SONS LIMITED

A & C ALEXANDROU HOLDINGS LIMITED

HE 35169

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of A & C ALEXANDROU HOLDINGS LIMITED

T.M.A. SPECIAL LIGHT LIMITED

HE 72764

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of T.M.A. SPECIAL LIGHT LIMITED

T.M.A. SPECIAL LIGHT LIMITED

HE 72764

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of T.M.A. SPECIAL LIGHT LIMITED

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ Σ. ΠΑΝΤΕΧΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 74513

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ Σ. ΠΑΝΤΕΧΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ Σ. ΠΑΝΤΕΧΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 74513

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ Σ. ΠΑΝΤΕΧΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Η.Α.Α. ΗΛΕΚΤΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΕΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 118987

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of Η.Α.Α. ΗΛΕΚΤΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΕΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ALEXANDROU CORPORATE SERVICES LIMITED

HE 254922

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of ALEXANDROU CORPORATE SERVICES LIMITED

ALEXANDROU CORPORATE SERVICES LIMITED

HE 254922

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of ALEXANDROU CORPORATE SERVICES LIMITED

ALEXANDROU CORPORATE NOMINEES LIMITED

HE 264960

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of ALEXANDROU CORPORATE NOMINEES LIMITED

ALEXANDROU CORPORATE NOMINEES LIMITED

HE 264960

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of ALEXANDROU CORPORATE NOMINEES LIMITED

ALEXANDROU CORPORATE SECRETARIES LIMITED

HE 264993

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of ALEXANDROU CORPORATE SECRETARIES LIMITED

ALEXANDROU CORPORATE SECRETARIES LIMITED

HE 264993

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of ALEXANDROU CORPORATE SECRETARIES LIMITED

ALEXANDROU CORPORATE DIRECTORS LIMITED

HE 265055

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of ALEXANDROU CORPORATE DIRECTORS LIMITED

ALEXANDROU CORPORATE DIRECTORS LIMITED

HE 265055

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of ALEXANDROU CORPORATE DIRECTORS LIMITED

AP COMPETENT SECRETARIAL LTD

HE 339934

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of AP COMPETENT SECRETARIAL LTD

AP COMPETENT SECRETARIAL LTD

HE 339934

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of AP COMPETENT SECRETARIAL LTD

AP COMPETENT DIRECTORS LTD

HE 339958

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of AP COMPETENT DIRECTORS LTD

AP COMPETENT DIRECTORS LTD

HE 339958

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of AP COMPETENT DIRECTORS LTD

Α.Α.Σ. ΜΕΝΤΖΗΣ ΛΤΔ

HE 352675

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of Α.Α.Σ. ΜΕΝΤΖΗΣ ΛΤΔ

ADVERTISEME LTD

ΗΕ 399076

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of ADVERTISEME LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.