ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΙΓΜΑ

Reg. Number:
EE 14821
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
16/03/95
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

S 6134

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is General Partner of ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

MARKETEX TRADING CO. LIMITED

HE 7354

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of MARKETEX TRADING CO. LIMITED

Α & Μ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

S 8677

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is General Partner of Α & Μ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

CATCOM

S 9276

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is General Partner of CATCOM

SOFO SERVICES

S 11168

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is General Partner of SOFO SERVICES

WAMARO SHPPING COMPANY LIMITED

HE 11617

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of WAMARO SHPPING COMPANY LIMITED

TH. A & A.S. SATATECH SERVICES

S 11626

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is General Partner of TH. A & A.S. SATATECH SERVICES

NEWPIAZZA TASTE G.S.

S 12062

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is General Partner of NEWPIAZZA TASTE G.S.

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14006

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. S. (AFRICANOS) TRADING

EE 14449

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of A. S. (AFRICANOS) TRADING

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΙΓΜΑ

EE 14821

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΙΓΜΑ

ITTISAL PUBLICATIONS LIMITED

HE 20708

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of ITTISAL PUBLICATIONS LIMITED

ANDREAS SOPHOCLEOUS & SONS LIMITED

HE 33907

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of ANDREAS SOPHOCLEOUS & SONS LIMITED

ΣΑΝΘΕΟ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36106

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of ΣΑΝΘΕΟ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

GRAVO BLACK LIMITED

HE 36566

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of GRAVO BLACK LIMITED

AIRCARGO SOLUTIONS ANDREAS SOPHOCLEOUS

EE 43144

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of AIRCARGO SOLUTIONS ANDREAS SOPHOCLEOUS

DEMANTRO GARDENERS SERVICES LIMITED

HE 44199

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of DEMANTRO GARDENERS SERVICES LIMITED

NAH NURSING AT HOME

EE 44756

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of NAH NURSING AT HOME

LEKANTO TRADING COMPANY LIMITED

HE 44832

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of LEKANTO TRADING COMPANY LIMITED

A.S.G. PAINTWORX

EE 46041

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of A.S.G. PAINTWORX

BORMI SER LIMITED

HE 47470

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of BORMI SER LIMITED

MBP PUBLICATIONS LIMITED

HE 47933

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of MBP PUBLICATIONS LIMITED

DARINGERS TRADING COMPANY LIMITED

HE 50269

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of DARINGERS TRADING COMPANY LIMITED

AVENTURA TRADING LIMITED

HE 50615

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of AVENTURA TRADING LIMITED

INGRES COMPUTERS LIMITED

HE 51147

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of INGRES COMPUTERS LIMITED

INGRES COMPUTERS LIMITED

HE 51147

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of INGRES COMPUTERS LIMITED

CRISP TRADING LIMITED

HE 51535

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of CRISP TRADING LIMITED

LARINGSTON TRADING LIMITED

HE 52491

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of LARINGSTON TRADING LIMITED

BRIGATE TRADING LIMITED

HE 52865

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of BRIGATE TRADING LIMITED

MONVANDA ANALYTIC AND TRADING LIMITED

HE 54897

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of MONVANDA ANALYTIC AND TRADING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.