ΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΡΑΤΑ

Reg. Number:
EE 16175
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
28/06/96
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΡΑΤΑ

EE 16175

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΚΑΛΛΙΔΗΣ who is Owner of ΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΡΑΤΑ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.