ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Reg. Number:
EE 1706
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
17/11/69
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

UNITRADE HOLDINGS LIMITED

HE 1375

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of UNITRADE HOLDINGS LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

EE 1706

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Owner of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

UNITRADE SUPPLIERS LIMITED

HE 2041

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of UNITRADE SUPPLIERS LIMITED

MEDITERRANEAN HOLIDAY RESORTS LIMITED

HE 2687

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of MEDITERRANEAN HOLIDAY RESORTS LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΑΚΑΤΙ (ΧΛΩΡΑΚΑΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2857

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΑΚΑΤΙ (ΧΛΩΡΑΚΑΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2858

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of ΚΑΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3162

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΥΛΟΣ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ "Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ" ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΝ

HE 3326

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of ΠΑΥΛΟΣ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ "Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ" ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΝ

ΑΙΑΡ ΒΕΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3991

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of ΑΙΑΡ ΒΕΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

KAISIS DEVELOPMENT (KYRENIA ROAD) LIMITED

HE 5483

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of KAISIS DEVELOPMENT (KYRENIA ROAD) LIMITED

KAISIS INDUSTRIAL DEVELOPMENT (LATSIA) LIMITED

HE 5485

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of KAISIS INDUSTRIAL DEVELOPMENT (LATSIA) LIMITED

KAISIS RESIDENTIAL DEVELOPMENT (PAPHOS) LIMITED

HE 5486

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of KAISIS RESIDENTIAL DEVELOPMENT (PAPHOS) LIMITED

KAISIS DEVELOPMENT (MORPHOU ROAD) LIMITED

HE 5488

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of KAISIS DEVELOPMENT (MORPHOU ROAD) LIMITED

FORTUNE PROPERTIES AND INVESTMENTS LIMITED

HE 5489

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of FORTUNE PROPERTIES AND INVESTMENTS LIMITED

KAISIS HOLDINGS LIMITED

HE 5556

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of KAISIS HOLDINGS LIMITED

ELNEDA TRADING LIMITED

HE 5708

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of ELNEDA TRADING LIMITED

TI - KMC LIMITED

HE 11156

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of TI - KMC LIMITED

KMC MOTORS LIMITED

HE 12097

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of KMC MOTORS LIMITED

PAPHOS MEDITERRANEAN HOTELS LIMITED

HE 12315

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΪΣΗΣ who is Director of PAPHOS MEDITERRANEAN HOTELS LIMITED

VIVANT MARKETING LIMITED

HE 12510

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of VIVANT MARKETING LIMITED

UNITRADE INDUSTRIAL SUPPLIES LIMITED

HE 14137

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of UNITRADE INDUSTRIAL SUPPLIES LIMITED

I.M.C. INTERNATIONAL MERCHANDISING CENTRE LIMITED

HE 19029

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of I.M.C. INTERNATIONAL MERCHANDISING CENTRE LIMITED

INVESTCONSULT ENTERPRISES LIMITED

HE 20823

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of INVESTCONSULT ENTERPRISES LIMITED

BUSINESSGLOBAL EXPO ONLINE LTD

HE 25183

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of BUSINESSGLOBAL EXPO ONLINE LTD

KMC MOTORS (MANUFACTURERS) LIMITED

HE 25972

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of KMC MOTORS (MANUFACTURERS) LIMITED

FORTUNE HOLIDAY RESORTS LIMITED

HE 27299

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of FORTUNE HOLIDAY RESORTS LIMITED

FORTUNE HOLIDAY RESORTS LIMITED

HE 27299

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Secretary of FORTUNE HOLIDAY RESORTS LIMITED

DIONE PROPERTIES LIMITED

HE 27531

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of DIONE PROPERTIES LIMITED

LSE LIFESTYLE ENTERPRISES LTD

HE 30657

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of LSE LIFESTYLE ENTERPRISES LTD

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

HE 31502

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΗΣ who is Director of ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument