Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

Reg. Number:
EE 17307
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
15/10/97
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

QUADLINE PARTNERS

S 11410

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ who is Limited Partner of QUADLINE PARTNERS

ΕΣΠΑΣΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14576

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΕΣΠΑΣΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

EE 17307

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ who is Owner of Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

VEPACO DEVELOPMENTS LIMITED

HE 25067

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of VEPACO DEVELOPMENTS LIMITED

SOLNIK - IMPORTS - EXPORTS LIMITED

HE 54404

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of SOLNIK - IMPORTS - EXPORTS LIMITED

VISIONCHOICE SHIPPING DIVISION LIMITED

HE 54409

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of VISIONCHOICE SHIPPING DIVISION LIMITED

ELINAS BABIES LAND LIMITED

HE 58480

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ELINAS BABIES LAND LIMITED

FREDERSIA TRADING LIMITED

HE 62732

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of FREDERSIA TRADING LIMITED

Y & F SPARTAN PLASTERING LIMITED

HE 98034

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of Y & F SPARTAN PLASTERING LIMITED

H.L.S. DEVELOPERS LΙΜΙTΕD

HE 184756

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of H.L.S. DEVELOPERS LΙΜΙTΕD

M.N.A. ODONTO GALLERY LIMITED

HE 270511

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of M.N.A. ODONTO GALLERY LIMITED

M.N.A. ODONTO GALLERY LIMITED

HE 270511

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of M.N.A. ODONTO GALLERY LIMITED

A.S. SYMEOU TRADING LIMITED

HE 313294

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of A.S. SYMEOU TRADING LIMITED

I.T.A. ELITE HOUSES LTD

HE 352788

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of I.T.A. ELITE HOUSES LTD

I.T.A. ELITE HOUSES LTD

HE 352788

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of I.T.A. ELITE HOUSES LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.