ΩΜΕΓΑ ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ ΤV

Reg. Number:
EE 17746
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
09/04/98
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΩΜΕΓΑ ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ ΤV

EE 17746

Related to ΠΑΦΙΑ ΤV ΛΙΜΙΤΕΔ who is Owner of ΩΜΕΓΑ ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ ΤV

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.