ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Reg. Number:
EE 19263
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
03/09/99
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

EE 19263

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ who is Owner of ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

''ARCHIMEDES'' TESTING LINE (PAPHOS) LIMITED

HE 120761

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ who is Director of ''ARCHIMEDES'' TESTING LINE (PAPHOS) LIMITED

A & N MARANGOS LTD

HE 129473

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ who is Director of A & N MARANGOS LTD

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΤΑ.Τ.Ε.Μ.Ο) ΠΑΦΟΣ ΛΤΔ

HE 281880

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ who is Director of ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΤΑ.Τ.Ε.Μ.Ο) ΠΑΦΟΣ ΛΤΔ

ALECOS & PHILIPPOS MARANGOS LTD

HE 329664

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ who is Director of ALECOS & PHILIPPOS MARANGOS LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.