ΝΥΦΙΚΑ ΓΑΡΔΕΝΙΑ

Reg. Number:
EE 19564
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
01/12/99
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

EUROPEAN TRADING REPS LTD

AE 3022

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of EUROPEAN TRADING REPS LTD

EUROPEAN TRADING REPS LTD

AE 3022

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Authorised Person of EUROPEAN TRADING REPS LTD

GNOSIS ASSESSMENT LTD

AE 3033

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of GNOSIS ASSESSMENT LTD

GNOSIS ASSESSMENT LTD

AE 3033

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of GNOSIS ASSESSMENT LTD

GNOSIS ASSESSMENT LTD

AE 3033

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Authorised Person of GNOSIS ASSESSMENT LTD

ELVIVA ESTATES

S 7594

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is General Partner of ELVIVA ESTATES

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΜΑΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΟΙ

S 7631

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΜΑΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΟΙ

PITSARIA PALEMA & CLASSIER

EE 12084

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Owner of PITSARIA PALEMA & CLASSIER

CHR. D. TH. CONSTRUCTION LIMITED

HE 13679

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of CHR. D. TH. CONSTRUCTION LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14407

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14407

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 18116

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΥΦΙΚΑ ΓΑΡΔΕΝΙΑ

EE 19564

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Owner of ΝΥΦΙΚΑ ΓΑΡΔΕΝΙΑ

F.K. RECORDS

EE 19567

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Owner of F.K. RECORDS

AGRIDIOTIS INSURANCE AGENTS, SUB-AGENTS AND CONSULTANTS LTD

HE 30559

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of AGRIDIOTIS INSURANCE AGENTS, SUB-AGENTS AND CONSULTANTS LTD

HEALTH AND BEAUTY MEDICAL CENTRE COSTELLI

EE 31477

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Owner of HEALTH AND BEAUTY MEDICAL CENTRE COSTELLI

N & L CELEBRITIES RESTAURANT LIMITED

HE 37836

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of N & L CELEBRITIES RESTAURANT LIMITED

BATTERYMAN EUROPE A.C

EE 38915

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Owner of BATTERYMAN EUROPE A.C

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΡΙΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40400

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΡΙΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

H.M.K. STONE CARE (MIDDLE EAST) LIMITED

HE 42618

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of H.M.K. STONE CARE (MIDDLE EAST) LIMITED

C.E.K. COSTELLI AESTHETIC CO. LIMITED

HE 49583

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of C.E.K. COSTELLI AESTHETIC CO. LIMITED

C.E.K. COSTELLI AESTHETIC CO. LIMITED

HE 49583

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of C.E.K. COSTELLI AESTHETIC CO. LIMITED

NIKOS G. DAMIANOU ELECTRICAL CONTRACTOR LIMITED

HE 52269

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of NIKOS G. DAMIANOU ELECTRICAL CONTRACTOR LIMITED

C & C COMFORTAIR LIMITED

HE 54641

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of C & C COMFORTAIR LIMITED

A.K.L. COOKS SPECIAL LIMITED

HE 61815

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of A.K.L. COOKS SPECIAL LIMITED

PANPOL CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 68253

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of PANPOL CONSTRUCTIONS LIMITED

P & A ACHIEVERS LIMITED

HE 68879

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of P & A ACHIEVERS LIMITED

ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Π. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 71521

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Π. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Π. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 71521

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Π. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

DIANCHA ROAD MARKING LIMITED

HE 82646

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of DIANCHA ROAD MARKING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.