ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Reg. Number:
EE 20376
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
27/07/00
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

EE 20376

Potentially Related to ΓΗΡΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΝΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ who is Owner of ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

MΕΛΑΘΡΟΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ

EE 39101

Potentially Related to ΓΗΡΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΝΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ who is Owner of MΕΛΑΘΡΟΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument