ΓΙΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟ ΨΑΛΙΔΙ

Reg. Number:
EE 22487
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
17/01/02
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

S 9297

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

P.G. THEOPHANOUS

EE 22008

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of P.G. THEOPHANOUS

ΓΙΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟ ΨΑΛΙΔΙ

EE 22487

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of ΓΙΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟ ΨΑΛΙΔΙ

D & A MICHAEL CO LIMITED

HE 40276

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of D & A MICHAEL CO LIMITED

D & A MICHAEL CO LIMITED

HE 40276

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of D & A MICHAEL CO LIMITED

M & G TRADING LIMITED

HE 73239

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of M & G TRADING LIMITED

ELIOR TRADING & CONSULTING LIMITED

HE 102375

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ELIOR TRADING & CONSULTING LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΡΑΓΟΡΑ (ΖΥΓΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 125783

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΡΑΓΟΡΑ (ΖΥΓΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

F.T.J.M. KYOTO PARTS LIMITED

HE 127745

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of F.T.J.M. KYOTO PARTS LIMITED

F.T.J.M. KYOTO PARTS LIMITED

HE 127745

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of F.T.J.M. KYOTO PARTS LIMITED

REDWAY MOTOR PARTS LIMITED

HE 132483

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of REDWAY MOTOR PARTS LIMITED

LEADERMIND ENTERPRISES LIMITED

HE 136130

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of LEADERMIND ENTERPRISES LIMITED

GEORITA ENTERPRISES LIMITED

HE 141942

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of GEORITA ENTERPRISES LIMITED

GEORITA ENTERPRISES LIMITED

HE 141942

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of GEORITA ENTERPRISES LIMITED

P.G. THEOPHANOUS LIMITED

HE 145023

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of P.G. THEOPHANOUS LIMITED

M.G.N.D. LIMITED

HE 157084

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of M.G.N.D. LIMITED

M.G.N.D. LIMITED

HE 157084

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of M.G.N.D. LIMITED

PROMO TRADING LIMITED

HE 165335

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of PROMO TRADING LIMITED

AMARIELO ENTERPRISES LIMITED

HE 173081

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of AMARIELO ENTERPRISES LIMITED

PECA RAMP AVIATION SERVICES LTD

HE 214662

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of PECA RAMP AVIATION SERVICES LTD

ALK. AT. MANAGEMENT SERVICES LTD

HE 245583

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ALK. AT. MANAGEMENT SERVICES LTD

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

HE 285643

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

HE 285643

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΚΩΣΤΑΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

E.G.N. TRADING CO. LIMITED

HE 307156

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of E.G.N. TRADING CO. LIMITED

ΓΜ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟ ΑΡΔΑΝΙΤΙΚΟ ΛΤΔ

HE 335510

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΓΜ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟ ΑΡΔΑΝΙΤΙΚΟ ΛΤΔ

MOXIT LIMITED

HE 336192

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of MOXIT LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.