ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

Reg. Number:
EE 23059
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
06/06/02
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΣΚΥΡΑ ΝΗΣΟΥ (1969) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2433

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΣΚΥΡΑ ΝΗΣΟΥ (1969) ΛΙΜΙΤΕΔ

EXCELSIOR HOTEL ENTERPRISES LIMITED

HE 3001

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of EXCELSIOR HOTEL ENTERPRISES LIMITED

HAIR STYLING LA BOUDE

EE 6439

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of HAIR STYLING LA BOUDE

BRILLIANT HAIR SALON

EE 7310

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of BRILLIANT HAIR SALON

GREMONA DESIGN LIMITED

HE 8265

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GREMONA DESIGN LIMITED

GREMONA DESIGN LIMITED

HE 8265

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of GREMONA DESIGN LIMITED

M.G. SINIORA BELLA

EE 8744

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of M.G. SINIORA BELLA

GALLOPERO TRADING LIMITED

HE 9161

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GALLOPERO TRADING LIMITED

GALLOPERO TRADING LIMITED

HE 9161

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of GALLOPERO TRADING LIMITED

K.N.C. GEORGIOU

S 9668

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of K.N.C. GEORGIOU

ΚΟΧΥΛΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΕΙΔΗ

EE 10075

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of ΚΟΧΥΛΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΕΙΔΗ

K. & A. TSIFTES ZENITH CONSULTING ENGINEERS O.E.

S 10690

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of K. & A. TSIFTES ZENITH CONSULTING ENGINEERS O.E.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΙΝΚΕΡ ΜΠΕΛ

EE 12160

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΙΝΚΕΡ ΜΠΕΛ

WIZZ FASHION

EE 12240

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of WIZZ FASHION

GEORGIO - DEMI BABY LOOK

EE 14494

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of GEORGIO - DEMI BABY LOOK

K.M.G. METALLORAMA

EE 14735

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of K.M.G. METALLORAMA

NAARTJIE

EE 17408

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of NAARTJIE

M.S.V FLOWER & PET SHOP

EE 19978

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of M.S.V FLOWER & PET SHOP

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

EE 23059

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

MACO DATA SOLUTIONS

EE 23468

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of MACO DATA SOLUTIONS

MARIA GEORGIOU GRAPHIC LAND

EE 25803

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of MARIA GEORGIOU GRAPHIC LAND

WANDER PUPPY PET SHOP

EE 26152

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of WANDER PUPPY PET SHOP

GREMONA ADVERTISING LIMITED

HE 26399

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GREMONA ADVERTISING LIMITED

GREMONA ADVERTISING LIMITED

HE 26399

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of GREMONA ADVERTISING LIMITED

G. M. PARASHOS & CO. LIMITED

HE 30598

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of G. M. PARASHOS & CO. LIMITED

A. K. SIMPLEX LIMITED

HE 31388

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of A. K. SIMPLEX LIMITED

A. K. SIMPLEX LIMITED

HE 31388

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of A. K. SIMPLEX LIMITED

YOURWEBSTEP

EE 32420

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of YOURWEBSTEP

GREMONA MARKETING

EE 32461

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of GREMONA MARKETING

SOTERIS GEORGHIOU ENTERPRISES LIMITED

HE 34016

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of SOTERIS GEORGHIOU ENTERPRISES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.