ΩΔΕΙΟΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΡΑΣΙΔΟΥ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Reg. Number:
EE 23279
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
31/07/02
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΩΔΕΙΟΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΡΑΣΙΔΟΥ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

EE 23279

Related to ΣΟΦΙΑ ΚΡΑΣΙΔΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of ΩΔΕΙΟΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΡΑΣΙΔΟΥ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.