ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Reg. Number:
EE 23871
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
27/01/03
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

BELLA ITALIA PIZZA

EE 6535

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of BELLA ITALIA PIZZA

DEMETRIOU & DEMETRIOU TRADING

S 6824

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of DEMETRIOU & DEMETRIOU TRADING

SAGITTARIUS CAFE-PUB

S 7111

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of SAGITTARIUS CAFE-PUB

G. & D. DEMETRIOU PIZZARIA

S 8472

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of G. & D. DEMETRIOU PIZZARIA

D.C. DEMETRIOU & CO

S 9054

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of D.C. DEMETRIOU & CO

D & A DEMETRIOU

S 9758

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of D & A DEMETRIOU

D.D. (VENIZELOS) AGENCIES

EE 12492

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of D.D. (VENIZELOS) AGENCIES

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14233

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14233

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

D. DEMETRIOS, PASTRIES & PIES

EE 16120

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of D. DEMETRIOS, PASTRIES & PIES

NEDECO ELECTRONICS LIMITED

HE 18607

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of NEDECO ELECTRONICS LIMITED

PRESSRELEY (CYPRUS) LIMITED

HE 21031

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of PRESSRELEY (CYPRUS) LIMITED

CONNECTION PUBLISHING AND PRINTING CO LIMITED

HE 21136

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of CONNECTION PUBLISHING AND PRINTING CO LIMITED

CONNECTION PUBLISHING AND PRINTING CO LIMITED

HE 21136

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of CONNECTION PUBLISHING AND PRINTING CO LIMITED

SALAM TRADING LIMITED

HE 21658

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of SALAM TRADING LIMITED

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

EE 23871

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

K. PAPABASILIOU (AGENCIES) LIMITED

HE 25050

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of K. PAPABASILIOU (AGENCIES) LIMITED

SUNWORLD HOLIDAYS (CYPRUS) LIMITED

HE 29539

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of SUNWORLD HOLIDAYS (CYPRUS) LIMITED

SEA LASER MARINE LIMITED

HE 38610

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of SEA LASER MARINE LIMITED

CARINT TRADING LIMITED

HE 40459

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of CARINT TRADING LIMITED

LEMI HOTELS LIMITED

HE 44869

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of LEMI HOTELS LIMITED

ROLL'N OILFIELD SERVICING (CYPRUS) LIMITED

HE 52834

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ROLL'N OILFIELD SERVICING (CYPRUS) LIMITED

NEOPRA DEVELOPERS LIMITED

HE 57099

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of NEOPRA DEVELOPERS LIMITED

D.M.E. VRYONIDES ESTATES & LAND INVESTMENTS COMPANY LIMITED

HE 58630

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of D.M.E. VRYONIDES ESTATES & LAND INVESTMENTS COMPANY LIMITED

DOUBLE DIAMOND TRADING LIMITED

HE 67193

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of DOUBLE DIAMOND TRADING LIMITED

KYRIAKOS PAPAVASILIOU (TRADING) LIMITED

HE 91787

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of KYRIAKOS PAPAVASILIOU (TRADING) LIMITED

ESQUEL CONSULTING LIMITED

HE 117438

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ESQUEL CONSULTING LIMITED

ESQUEL CONSULTING LIMITED

HE 117438

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ESQUEL CONSULTING LIMITED

A.G.K. HOLDINGS LIMITED

HE 120144

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of A.G.K. HOLDINGS LIMITED

T.G.K. HOLDINGS LIMITED

HE 120174

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of T.G.K. HOLDINGS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.