ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ANDIA

Reg. Number:
EE 2524
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
24/11/73
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

YPODIMATOPIION TO LAIKON

EE 595

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of YPODIMATOPIION TO LAIKON

C. GEORGHIOU TRADER

EE 1920

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of C. GEORGHIOU TRADER

NIKO (NECO) LTD

AE 2143

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of NIKO (NECO) LTD

NIKO (NECO) LTD

AE 2143

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Authorised Person of NIKO (NECO) LTD

NIKO (NELPIO) LTD

AE 2144

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of NIKO (NELPIO) LTD

NIKO (NELPIO) LTD

AE 2144

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Authorised Person of NIKO (NELPIO) LTD

NIKO RESOURCES (FANG) LIMITED

AE 2145

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of NIKO RESOURCES (FANG) LIMITED

NIKO RESOURCES (FANG) LIMITED

AE 2145

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Authorised Person of NIKO RESOURCES (FANG) LIMITED

NIKO RESOURCES (BANGLADESH) LIMITED

AE 2221

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of NIKO RESOURCES (BANGLADESH) LIMITED

NIKO RESOURCES (BANGLADESH) LIMITED

AE 2221

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Authorised Person of NIKO RESOURCES (BANGLADESH) LIMITED

NIKO RESOURCES (CAYMAN) LTD

AE 2223

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of NIKO RESOURCES (CAYMAN) LTD

NIKO RESOURCES (CAYMAN) LTD

AE 2223

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Authorised Person of NIKO RESOURCES (CAYMAN) LTD

NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

AE 2227

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

AE 2227

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Authorised Person of NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

BLACK GOLD ENERGY LLC

AE 2516

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of BLACK GOLD ENERGY LLC

BLACK GOLD ENERGY LLC

AE 2516

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Authorised Person of BLACK GOLD ENERGY LLC

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ANDIA

EE 2524

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ANDIA

NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

AE 2876

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

AE 2876

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Authorised Person of NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

COSTAS GEORGHIOU REAL ESTATE AGENCY

EE 3148

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of COSTAS GEORGHIOU REAL ESTATE AGENCY

ELCON

S 3531

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ELCON

LANIA ART

EE 3768

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of LANIA ART

MOTORIST DISCOUNT COMPANY F & S

S 3865

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of MOTORIST DISCOUNT COMPANY F & S

COSTAS GEORGHIOU (REAL ESTATE) VALUER

EE 5187

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of COSTAS GEORGHIOU (REAL ESTATE) VALUER

SANTA MONIKA REAL ESTATE AGENCY

EE 5297

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of SANTA MONIKA REAL ESTATE AGENCY

ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

S 8403

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΑΔΕΛΦΟΙ Α & Τ ΟΡΦΑΝΙΔΗ

S 8524

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Limited Partner of ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΑΔΕΛΦΟΙ Α & Τ ΟΡΦΑΝΙΔΗ

ΓΙΑΓΚΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ

S 9776

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΓΙΑΓΚΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ

CAPTAINS CABIN PUB

EE 9855

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of CAPTAINS CABIN PUB

ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΙΩΜΑΤΑ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ

S 10051

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΙΩΜΑΤΑ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.