ΩΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Reg. Number:
EE 25712
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
26/05/04
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΩΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

EE 25712

Related to ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ who is Owner of ΩΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.