ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ

Reg. Number:
EE 28023
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
26/10/05
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ

EE 28023

Related to ΘΕΜΙΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ who is Owner of ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.