ΨΑΡΑΓΟΡΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Κ (ΛΑΡΝΑΝΑ)

Reg. Number:
EE 29411
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
25/08/06
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

T & C KYPRIANOU BROS ELECTROTELE LIMITED

HE 20253

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of T & C KYPRIANOU BROS ELECTROTELE LIMITED

K.G.K. (WOOD CONSTRUCTION) LIMITED

HE 25571

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of K.G.K. (WOOD CONSTRUCTION) LIMITED

K.G.K. (WOOD CONSTRUCTION) LIMITED

HE 25571

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of K.G.K. (WOOD CONSTRUCTION) LIMITED

PSARAGORA K.K. SWITZERLAND

EE 27289

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Owner of PSARAGORA K.K. SWITZERLAND

ΨΑΡΑΓΟΡΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Κ (ΛΑΡΝΑΝΑ)

EE 29411

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Owner of ΨΑΡΑΓΟΡΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Κ (ΛΑΡΝΑΝΑ)

ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 29435

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

DIMAKOS TRADING COMPANY LIMITED

HE 47157

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of DIMAKOS TRADING COMPANY LIMITED

ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΜΩΣΑΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52040

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΜΩΣΑΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

K.N.J. FLOWLESS JUNGLE LIMITED

HE 138187

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of K.N.J. FLOWLESS JUNGLE LIMITED

COSTAS Α. KYPRIANOU KIOSK LIMITED

HE 164539

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of COSTAS Α. KYPRIANOU KIOSK LIMITED

LIMNELIA LIMITED

HE 343867

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of LIMNELIA LIMITED

LIMNELIA LIMITED

HE 343867

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of LIMNELIA LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.