ΤΟ ΑΝΑΤΥΠΟ

Reg. Number:
EE 30286
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
13/03/07
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

BAKO

S 1994

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of BAKO

ORANGE GROVE RESTAURANT

EE 4125

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ORANGE GROVE RESTAURANT

P & S AYIA NAPA ENTERTAINMENT SERVICES

EE 20373

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of P & S AYIA NAPA ENTERTAINMENT SERVICES

P.I. FOR ALL GRAPHICS

EE 26802

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of P.I. FOR ALL GRAPHICS

ΤΟ ΑΝΑΤΥΠΟ

EE 30286

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΤΟ ΑΝΑΤΥΠΟ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΔΕΣΠΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55622

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΔΕΣΠΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.S. IOANNOU TRAVEL & TOURS LIMITED

HE 66759

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of P.S. IOANNOU TRAVEL & TOURS LIMITED

OVATION TRAVEL ENTERPRISES LIMITED

HE 75616

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of OVATION TRAVEL ENTERPRISES LIMITED

P. IOANNOU CAFE LIMITED

HE 87767

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of P. IOANNOU CAFE LIMITED

P. IOANNOU CAFE LIMITED

HE 87767

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of P. IOANNOU CAFE LIMITED

P.S. IOANNOU HOTELS LIMITED

HE 95034

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of P.S. IOANNOU HOTELS LIMITED

D.G.O. HOLIDAY CORPORATION LIMITED

HE 111900

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of D.G.O. HOLIDAY CORPORATION LIMITED

Z.A.E. TRANSPORT LIMITED

HE 120106

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Z.A.E. TRANSPORT LIMITED

Z.A.E. TRANSPORT LIMITED

HE 120106

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of Z.A.E. TRANSPORT LIMITED

DELTA WINGS LEISURE LIMITED

HE 126196

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of DELTA WINGS LEISURE LIMITED

PANTELIS IOANNOU (RPM MOTORSPORT) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 128074

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of PANTELIS IOANNOU (RPM MOTORSPORT) ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ Μ. & Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 155381

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Α/ΦΟΙ Μ. & Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ Μ. & Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 155381

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of Α/ΦΟΙ Μ. & Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

IOANNOU - EVANGELIDES - PANTELI LIMITED

HE 171316

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of IOANNOU - EVANGELIDES - PANTELI LIMITED

IPACO ELECTRICIANS LIMITED

HE 175990

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of IPACO ELECTRICIANS LIMITED

IPACO ELECTRICIANS LIMITED

HE 175990

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of IPACO ELECTRICIANS LIMITED

Π.Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 210470

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Π.Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π.Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 210470

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of Π.Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

G. MARKANTONIS TRADING LIMITED

HE 221328

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of G. MARKANTONIS TRADING LIMITED

G. MARKANTONIS TRADING LIMITED

HE 221328

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of G. MARKANTONIS TRADING LIMITED

CONKISTA LIMITED

HE 243253

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of CONKISTA LIMITED

CONKISTA LIMITED

HE 243253

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of CONKISTA LIMITED

SECRETBAY LIMITED

HE 285357

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of SECRETBAY LIMITED

BATCHERO HOLDINGS LIMITED

HE 323739

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of BATCHERO HOLDINGS LIMITED

BATCHERO HOLDINGS LIMITED

HE 323739

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of BATCHERO HOLDINGS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.