155 ΒΑΖΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ (ΒΙΒΛΙΟ)

Reg. Number:
EE 31444
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
19/12/07
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

55 ΒΑΖΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

EE 31138

Related to R.Y. STRAIGHT- THROUGH LIMITED who is Owner of 55 ΒΑΖΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

155 ΒΑΖΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ (ΒΙΒΛΙΟ)

EE 31444

Related to R.Y. STRAIGHT- THROUGH LIMITED who is Owner of 155 ΒΑΖΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ (ΒΙΒΛΙΟ)

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.