ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ PANTHEO

Reg. Number:
EE 31692
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
26/02/08
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ PANTHEO

EE 31692

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣ who is Owner of ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ PANTHEO

PARMACANAS LIMITED

HE 32402

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣ who is Director of PARMACANAS LIMITED

MARAVET LIMITED

HE 117860

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣ who is Director of MARAVET LIMITED

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΠΑΝΘΕΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 233482

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣ who is Director of ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΠΑΝΘΕΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ''PANTHEO'' ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 253008

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣ who is Director of ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ''PANTHEO'' ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument