'ΘΚΙΟ ΠΠΑΛΙΕΣ' EMΠOΡIO

Reg. Number:
EE 32548
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
23/09/08
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

'ΘΚΙΟ ΠΠΑΛΙΕΣ' EMΠOΡIO

EE 32548

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ who is Owner of 'ΘΚΙΟ ΠΠΑΛΙΕΣ' EMΠOΡIO

LYDORLAND ESTATES LIMITED

HE 213959

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ who is Director of LYDORLAND ESTATES LIMITED

CP QUEST LTD

HE 340494

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ who is Director of CP QUEST LTD

CP QUEST LTD

HE 340494

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ who is Secretary of CP QUEST LTD

CPQ QUEST REAL ESTATE LIMITED

HE 340549

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ who is Director of CPQ QUEST REAL ESTATE LIMITED

CPQ QUEST REAL ESTATE LIMITED

HE 340549

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ who is Secretary of CPQ QUEST REAL ESTATE LIMITED

RIPSALIS LIMITED

HE 369033

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ who is Director of RIPSALIS LIMITED

RIPSALIS LIMITED

HE 369033

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ who is Secretary of RIPSALIS LIMITED

TAITO LTD

HE 376668

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ who is Director of TAITO LTD

TAITO LTD

HE 376668

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ who is Secretary of TAITO LTD

PRINCASA LIMITED

HE 377411

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ who is Director of PRINCASA LIMITED

PRINCASA LIMITED

HE 377411

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ who is Secretary of PRINCASA LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.