''ΠΡΟΓΝΩΣΗ'' ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΠΡΟΥ

Reg. Number:
EE 33423
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
21/04/09
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

''ΠΡΟΓΝΩΣΗ'' ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΠΡΟΥ

EE 33423

Related to GIALLETTO LIMITED who is Owner of ''ΠΡΟΓΝΩΣΗ'' ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΠΡΟΥ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.