'ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΜΑΜΑ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Reg. Number:
EE 33431
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
22/04/09
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

'ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΜΑΜΑ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

EE 33431

Related to ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΓΥΡΙΔΟΥ who is Owner of 'ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΜΑΜΑ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.