''ΕΛΕΜΕΚ'' ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Reg. Number:
EE 34514
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
02/02/10
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

''ΕΛΕΜΕΚ'' ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

EE 34514

Related to CYSTRALIS LIMITED who is Owner of ''ΕΛΕΜΕΚ'' ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.