''ΕΛΕΜΕΚ'' ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Reg. Number:
EE 34514
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
02/02/10
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

''ΕΛΕΜΕΚ'' ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

EE 34514

Potentially Related to CYSTRALIS LIMITED who is Owner of ''ΕΛΕΜΕΚ'' ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument