ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΟ ΚΑΣΤΡΟ

Reg. Number:
EE 35804
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
14/01/11
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Α & Α ΝΙΚΟΛΑΟΥ

S 8530

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Α & Α ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ν.Π.Σ. ΡΟΔΩΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΠΑΡΑΙΚΑ

S 12006

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of Ν.Π.Σ. ΡΟΔΩΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΠΑΡΑΙΚΑ

VASSILIOS CHRISTOFOROU ESTATES LIMITED

HE 15583

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of VASSILIOS CHRISTOFOROU ESTATES LIMITED

Y. & M. HADJIARAPIS ENTERPRISES LIMITED

HE 21897

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of Y. & M. HADJIARAPIS ENTERPRISES LIMITED

EDISER LIMITED

HE 23566

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of EDISER LIMITED

N. ANTRI BEAUTY SALOON

EE 25754

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of N. ANTRI BEAUTY SALOON

SETAMA LIMITED

HE 34609

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of SETAMA LIMITED

ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΟ ΚΑΣΤΡΟ

EE 35804

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΟ ΚΑΣΤΡΟ

GAMA T.S.T. LIMITED

HE 36395

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of GAMA T.S.T. LIMITED

ANDRI NICOLAOU ACCOUNTING SERVICES

EE 38094

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ANDRI NICOLAOU ACCOUNTING SERVICES

MANLO TRADING LIMITED

HE 40027

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of MANLO TRADING LIMITED

A & M PUMPS COMPANY LIMITED

HE 40615

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of A & M PUMPS COMPANY LIMITED

A & Z ALPHA HOMES LIMITED

HE 53066

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of A & Z ALPHA HOMES LIMITED

A & Z ALPHA HOMES LIMITED

HE 53066

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of A & Z ALPHA HOMES LIMITED

ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΝ ΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 54020

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΝ ΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

SETENOV LIMITED

HE 67563

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of SETENOV LIMITED

PREBENA (CYPRUS) LIMITED

HE 67994

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of PREBENA (CYPRUS) LIMITED

PATISSERIE DAMIEN LIMITED

HE 90743

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of PATISSERIE DAMIEN LIMITED

ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 92452

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.N. 24EVEXIA CARE LTD

HE 100168

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of A.N. 24EVEXIA CARE LTD

A.N. 24EVEXIA CARE LTD

HE 100168

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of A.N. 24EVEXIA CARE LTD

TIRATA LIMITED

HE 104909

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of TIRATA LIMITED

ANCY ENTERPRISES LIMITED

HE 121326

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ANCY ENTERPRISES LIMITED

M.G. SWIMMING POOLS LIMITED

HE 139591

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of M.G. SWIMMING POOLS LIMITED

DPT CITY SYSTEMS LIMITED

HE 147802

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of DPT CITY SYSTEMS LIMITED

M & A PROFILE LIMITED

HE 166598

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of M & A PROFILE LIMITED

M & A PROFILE LIMITED

HE 166598

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of M & A PROFILE LIMITED

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 172396

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HERMIONE LIMITED

HE 327831

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of HERMIONE LIMITED

INAFET LIMITED

HE 367268

Related to ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of INAFET LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.